Valdes sēdē 25. oktobrī

Piedalījās J. Zviedrāns, T. Korsaka, I. Balcere, V. Āboliņš. L. Lupiķe
Lēmumi:
      1. Uzņemt par biedru Asociācijā Andri Kokinu, Kapsēdes muižas īpašnieku, un Anitru Skalbiņu. Biedru nauda abiem kandidātiem kā fiziskām personām, kas negūst ienākumus no pakalpojumiem muižā, 2006.gadā noteikta Ls 25,00.
            Noteikt, ka, atbilstoši statūtiem, biedrs ir uzņemts ar iestāšanās naudas un gada biedru naudas nomaksas dienu. Termiņš - 3 mēneši.          
      2. Turpināt sarunas par iestāšanos Eiropas seno celtņu asociācijā.
      3. Pieņemt zināšanai informāciju par INTERREG III B projekta "Castles of Tomorrow" gaitu.
      4. Atbalstīt Ungurmuižā plānoto semināru par kultūrvēsturiskajiem interjeriem.
      5. Izstrādāt darba kārtību semināram par mārketinga un finanšu piesaistes iespējām.
    6. Pieņemt zināšanai, ka akcijai pieteikušies 41 pils/muiža, ka sarīkojums notiks Jaunpilī. Noteikt, ka ar akcijas noteikumiem ceļotājus iepazīstinās februārī, starptautiskā tūrisma gadatirgus BALTTOUR 2007 laikā.
      7. Nākošo valdes sēdi sasaukt trešdienā, 22. novembrī.

26.10.2006