Literatūra

Literatūra kārtota pēc autora/nosaukuma alfabētā.

NosaukumsAutorsLPMA bibliotēkā
Ungurmuižā
Pētersone P. Ungurmuižā. // Dabas un vēstures kalendārs 1981. gadam / Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība ; redkol.: O. Gerts (atb. red.), Heinrihs Strods (atb. red. vietn.), Miervaldis Bušs (atb. red. vietn.), Viktors Zariņš (atb. sekr.), Raisa Denisova, Guntis Eberhards, Viktors Grāvītis, Valentīna Kluce, Visvaldis Kuršs, Juris Lipsbergs, Jānis Lismanis, Dzidra Paeglīte, Osvalds Pauliņš, Edgars Vimba. - Rīga : Zinātne, 1980. - 317 lpp. : il., ģīm., 8 lp. il. ; 20 cm. - Raksti par ats. personām (1962.-1981.g.): 311.-313.lpp 173.-175.lpp.
Pētersone P.