Objektu saraksts Kuldīgas raj.

1-15   16-30   31-45   46-60   61-69  
Nosaukums Adrese Kontaktinformācija
Kalnamuiža (Sieksātes) muiža Komerc
Pils/kungu māja; Foto
Muižas komplekss; Foto
Nozares - tematisks muzejs; Foto
Parks; Foto
Viesnīca, viesu māja; Foto
Kur rīkot konferenci; Foto
Kur rīkot banketu; Foto
Kafejnīca; Foto
Kur iet pirtī; Foto
Kur novietot auto; Foto
Tūrisma bizness; Foto
Kā nokļūt; Foto
SPA;
Programmas;
Darba laiks;
Nostāsti; Foto
TOP 100;
Visu 2010 akcijas laiku;
Skrundas novads, Rudbāržu pagasts, Sieksāte, Piensaimniecības muzejs, LV-3325
Tālrunis: 26518660
Fakss: 63331711
berghof@kalnamuiza.lv
www.kalnamuiza.lv
Padures muiža Komerc
Pils/kungu māja; Foto
Muižas komplekss; Foto
Valsts nozīmes parks; Foto
Valsts nozīmes pils/kungu māja;
Privātīpašums;
Valsts nozīmes ēkas, drupas, apbūve;
Nostāsti; Foto
Kuldīgas novads, Padures pagasts, Padure, Padures klēts, LV-3321
Tālrunis: 29640028
janis.lazdans@pilis.lv
www.paduremanor.com
Skrundas muiža Komerc
Pils/kungu māja; Foto
Nostāsti;
Privātīpašums;
Rekonstrukcija;
Literāts;
Skrundas novads, Skrunda, Pils iela 2, LV-3326
Tālrunis: 22113355, 63370000
edgars.vizulis@skrundasmuiza.lv
www.skrundasmuiza.lv
Allažas muiža 
Pils/kungu māja;
Skrundas novads, Raņķu pagasts, Allažas, LV-3323
Almāles muiža 
Pils/kungu māja;
Muižas komplekss;
Alsungas novads, Almāle, Almāle 5—2
Alsungas mācītājmuiža 
Mācītājmuiža;
Alsungas novads, Alsunga, Pils iela 1, LV-3306
Alsungas pilsmuiža 
Ordeņa pils; Foto
Muižas komplekss; Foto
Kultūrizglītības iestāde;
TOP 100;
Valsts nozīmes pils/kungu māja;
Pašvaldības īpašums;
Viduslaiku pils saglabājusies; Foto
Visu 2010 akcijas laiku;
Alsungas novads, Alsunga, Pils iela 1, LV-3306
Biržu (Cērendes) muiža 
Pils/kungu māja;
Pamata izglītības mācību iestāde;
Parks;
Muižas komplekss;
Domraksti konkursā Mana skola pilī;
Zīmējumi konkursā Mana skola pilīFoto
Kuldīgas novads, Gudenieku pagasts, Basi, Skolas iela Skola, LV-3312
Briņķu muiža 
Vieta; Foto
Skrundas novads, Nīkrāces pagasts, Briņķi
Deksnes muiža 
Muižas komplekss;
Parks;
Kuldīgas novads, Padures pagasts, Deksne
Dižkrēslas muiža 
Nav informācijas; Foto
Kuldīgas novads, Rumbas pagasts
Ēdoles Mācītāja māja 
Mācītājmuiža; Foto
Pārdod;
Nostāsti;
Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, Ēdole, Mācītājmāja, LV-3310
Ēdoles pilsmuiža 
Bīskapa pils; Foto
Pils/kungu māja; Foto
Muižas komplekss; Foto
Parks; Foto
Foto reportāža Nr. 1; Foto
Valsts nozīmes pils/kungu māja;
Privātīpašums;
TOP 100;
Valsts nozīmes parks;
Pārdod;
Nostāsti;
Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, Ēdole, Pils iela 1, LV-3310
Ēķupes muiža 
Pils/kungu māja;
Vieta;
Muižas komplekss;
Kuldīgas novads, Rumbas pagasts, Ēķupe, LV-3301
Garīkas 
Pusmuiža; Foto
Skrundas novads, Rudbāržu pagasts, Garīkas, LV-3325