Objektu saraksts Daugavpils raj.

1-15   16-30   31-39  
Nosaukums Adrese Kontaktinformācija
Randenes pusmuiža 
Vieta;
Daugavpils novads, Līksnas pagasts, Līksna, LV-5456
Šēnheides (Šēnheidas) muiža 
Pils/kungu māja; Foto
Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts, Šengeida, Šengeida 1, LV-5470
Sīķeles mācītāajmuiža 
Mācītājmuiža;
Daugavpils novads, Vecsalienas pagasts, Sīķele, LV-5476
Šlosbergas (Pilskalnes) muiža 
Vieta; Foto
Parks;
Ilūkstes novads, Pilskalnes pagasts, Pilskalnes, LV-5447
Tabores muiža 
Pils/kungu māja; Foto
Muižas komplekss;
Pamata izglītības mācību iestāde; Foto
Nostāsti konkursā Mana skola pilī;
Domraksti konkursā Mana skola pilī;
Parks;
Zīmējumi konkursā Mana skola pilīFoto
Daugavpils novads, Tabores pagasts, Tabore, Oktobra iela 9, LV-5465
Vaboles muiža 
Muižas komplekss;
Vidējās izglītības mācību iestāde;
Daugavpils novads, Vaboles pagasts, Vabole, Parka iela 1, LV-5477
Veclašu (Tīzenhauzenes) muiža 
Muižas komplekss; Foto
Ilūkstes novads, Eglaines pagasts
Vecsalienas muiža jeb Červonka 
Pils/kungu māja; Foto
Muižas komplekss;
Parks;
Valsts/pašvaldību iestādes;
Pašvaldības īpašums;
Kapi;
Daugavpils novads, Vecsalienas pagasts, Vecsaliena 1, LV-5476
Višķu muiža (Mola, Moļa muiža) 
Parks;
Muižas komplekss; Foto
Daugavpils novads, Višķu pagasts, Višķu tehnikums, 1, LV-5481