Bebrenes muiža

  • Senais nosaukums: Bewern

Bebrenes pils celtniecību 19.gs. beigās uzsāka grāfs S. K. Plāters–Zībergs. Būvdarbi bija pabeigti 1896.gadā, pēc viņa nāves, kad muižā jau sāka saimniekot J. M. Plāters–Zībergs. Pils ēku projektējis ievērojamais poļu – itāļu mākslinieku un arhitektu dzimtas pārstāvis arhitekts L. J. L. Markoni. Pils celta franču neorenesances stilā, uzbūvēta taisnstūra veidā. Pilij bija divi stāvi un mansarda telpas, bet no ziemeļu puses pagrabstāvs.

Līdz mūsu dienām šī ne pārāk lielā, taču majestātiskā ēka nonākusi pārveidotā izskatā: 1960. gados mansarda stāva vietā tika uzcelts pils trešais stāvs. Ēka sākotnējā veidā redzama vairākās senās fotogrāfijās. Galvenās fasādes centru rotāja poligonāls trīs ailu asu izvirzījums, kuram piekļaujas terase ar kāpnēm uz abām pusēm. Virs ieejas durvīm otrā stāva līmenī atrodas neliels balkons. Otras garenfasādes centrā izbūvēts trīs ailu mezonīns. Arī pie tā ir plaša terase, kas šajā pusē, tāpat kā pati ēka, zemes līmeņa krituma dēļ ir pacelta uz augsta, no šķeltiem laukakmeņiem mūrēta cokolstāva. Pie abām ieejām gala fasādēs arī izveidotas kāpnes. Visu četru ieeju arhitektoniskais risinājums ir atšķirīgs.

Pils ārsienas darinātas no sarkanajiem ķieģeļiem. Fasāžu dekoratīvās detaļas – stūru rusti un starp logailām novietotie rusti, jumta dzega un starpstāvu dzegas, kā arī logailu apmales darinātas javā un tonētas baltas. Šāds sienu materiāls tonālais kontrasts padara pils fasādes izteiksmīgas un dekoratīvi piesātinātas.

Visai interesants ir Bebrenes pils plānojums. Halle atrodas ēkas rietumu galā aiz ieejas, kura tika uzskatīta par galveno. Hallē atrodas marmora kamīns. Tam labajā pusē bija durvis uz mazo salonu, no kura savukārt varēja nokļūt lielajā salonā un kabinetā (kunga pieņemamā telpā). Šīs telpas kārtotas anfilādē. Kamīnam kreisajā pusē esošās durvis ēdamzālē, pēc tam lielajā bibliotēkā, no kuras savukārt mazajā bibliotēkā. Pie austrumu ieejas atradās koridors. No tā varēja nokļūt viesu istabā, vannas istabā un kabinetā. Otrais stāvs bija sasniedzams pa kāpnēm hallē un koridorā. Otrajā stāvā atradās telpas ikdienas dzīvošanai, tāpat kā mansarda stāvā (izņemot vienu telpu, kur bija iekārtota mājas baznīciņa). No bufetes telpas bija noeja pagrabā un tālāk pa pazemes koridoru, attālāk stāvošajā virtuves ēkā.

Bebrenes pils skolas rīcībā atrodas no 1921./22. mācību gada.

  • Īpašnieks: Bebrenes pagasta padome
  • Apsaimnieko: Bebrenes vidusskola
  • Kontaktpersona: Ērika Šaršune, skolas direktore.
  • Papildus informācija: Pakalpojumi: Naktsmītnes.
Adrese: Ilūkstes novads, Bebrenes pagasts, Bebrenes muiža, LV-5439

Avoti

Informācijas avoti:
Zilgalvis J. Daugavas muižas 18. gs. - 20. gs. sākums: 2. papild. izd. - R: Izglītība, 2002, 120. - 124. lpp.

Informāciju sagatavoja: K. Veinberga, J. Zviedrāns, papild. D. Upmane

Meklēt news.lv par "Bebrenes muiža"

_Adrese: Bebrenes pag. Daugavpils raj.