Boju muiža

  Boju pili 1860. gadā cēlis toreizējais barons fon Bērs. "Latvijas villas tipa ēku pārstāv Boju muižas kungu māja; gotikas formas šeit visai atturīgas, arī mazliet panaivas - liekas, projektētājs tās nav centies izcelt, bet galveno uzmanību veltījis apjoma telpiskajam risinājumam [1.]." Mūsdienās bijušās Boju muižas pils zālēs iekārtota Meža muzeja ekspozīcija, kas iepazīstina ar meža bagātībām un tā apsaimniekošanas vēsturi. Blakus atrodas parks ar diviem dīķiem un Eiropas baltegļu stādījumiem. Apmeklētāju rīcībā ir arī neliela kafejnīca.

  Adrese: Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Bojas, Boju muzejs, LV-3456

  Avoti

  Informācijas avoti:
  1. Jānis Zilgalvis. Neogotika Latvijas arhitektūrā. - Zinātne,2005, 96. lpp.

  Informāciju sagatavoja: L. Lupiķe, papild. D. Paegle

  Meklēt news.lv par "Boju muiža"

  _Adrese: Mežu muzejs "Bojas" Kazdangas pag. Liepājas raj. LV 3448