Biksēres muiža (Libes muiža)

  Komplekss, ko tagad sauc par Biksēres muižu, īstenībā ir Libes muiža. Biksēres muiža atradusies 2,5 km tālāk.

  Muižas ēkas saglabājušās no muižkunga Magnusa laikiem. Kungu mājā ar arhitektonisku kuriozu - neogotisku tornīti tagad atrodas Sarkaņu pagasta padome. 14,7 ha lielo muižas parku grezno koktēlniecības simpoziju dalībnieku veidotās skulptūras.

  Barons Magnuss bijis nežēlīgs – pretī pilij saglabājies akmenī iztēsts kauna stabs, pie kura pērti zemnieki. Vēl tagad redzamas virvju gropes, kur sieti sodāmie.

  Turpat – vecā muižas mūra klēts, kur divās telpās iekārtots muzejs "Biksēres klēts".

  Adrese: Madonas novads, Sarkaņu pagasts, Biksēre, Biksēre, LV-4870

  Avoti

  Informācijas avoti:
  www.madona.lv
  Būmene Ilze. Retumu kolekcija muižas klētī// Latvijas Avīze - Mājas Viesis, 2008. gada 12. septembris, 27. lpp.

  Informāciju sagatavoja: L. Lupiķe

  Meklēt news.lv par "Biksēres muiža (Libes muiža)"

  _Adrese: Biksēre, Sarkaņu pagasta padome Sarkaņu pag. Madonas raj.