Arendoles muiža

  • Arhitektūras stils: Historisms

Arendoles pils atrodas Preiļu rajona Rožkalnu pagastā, Dubnas upes krastā, gleznainā vietā. Būvēta kā medību pils, paredzēta atpūtai.

Latgales muižu arhitektūrā Arendoles pils apbūves komplekss izceļas ar greznību un savdabību un ir saglabājies līdz mūsu dienām. Centrā atrodas kungu nams, kurš uzbūvēts 19. gadsimta sākumā. Garās fasādes, kuras izvietotas taisnā leņķī veiksmīgi uzirdina mezonīni, lieveņi, āra kāpnes ar graciozi izbūvētām margām, kuru gala postamentus rotā vāzes. Labi iederas astoņstūra tornis ar pulksteni, vēja rādītāju un grāfu Zībergu ģerboni. Viens no ēkas zelmeņiem izveidots vasarnīcu stilā. To rotā dekoratīvi risinātas koka konstrukcijas. Kungu mājas iekšienē paveras vairākas anfilādē virknētas zāles un saloni, kuru griesti rotāti ar profilētām dzegām, rozetēm vai darināti no koka. Durvju ailes ar klasicisma stilā veidotiem sandrikiem. Pils ir izbūvēta tā, ka gaiteņi tiek izgaismoti ar virsgaismu.

  • Apsaimnieko: Privātīpašums.
  • Bijušie īpašnieki: Pēdējie pils īpašnieki 20.gs.sāk. bija grāfi Plāteri-Zībergi, kuru lojālā attieksme pret zemniekiem pasargāja muižu no iznīcības. Arendoles pilī pēc gubernatora rīkojuma 1861.g. 1.augustā grāfs Stanislavs Plāters-Zībergs iztulkoja zemnieku brīvlaišanas likumu latgaliešu valodā.
  • Papildus informācija: TV3 Bez Tabu sižets, 2009
Adrese: Vārkavas novads, Rožkalnu pagasts, Arendole
Tālrunis: 29421413
E-pasts: arendole@apollo.lv
WWW: www.arendolesmuiza.wordpress.com

Avoti

Informācijas avoti:
Arvīda Turlaja sagatavots materiāls;
Zilgalvis J. Daugavas muižas 18. gs. - 20. gs. sākums: 2.pap.izd. - R: Izglītība, 2002, 38.-39. lpp.

Informāciju sagatavoja: L. Lupiķe

Meklēt news.lv par "Arendoles muiža"

_Adrese: Arendole Rožkalnu pag. Preiļu raj.