Kokmuiža, Kocēnu muiža

  • Senais nosaukums: Kokenhof
  • Arhitektūras stils: Neobaroks

Pašlaik šeit atrodas Kocēnu pamatskola. Kokmuiža ir vairāk nekā 250 gadus veca.

  • Apsaimnieko: Kocēnu pamatskola.
Adrese: Valmieras novads, Kocēnu pagasts, Kocēni, Alejas iela 2, LV-4220

Avoti

Informācijas avoti:
D.Albina, Bruģis D. Historisma pilis Latvijā.- Sorosa Fonds Latvijā, 1997.

Meklēt news.lv par "Kokmuiža, Kocēnu muiža"

_Adrese: Kocēnu pamatskola Kocēnu pag. Valmieras raj.