Aumeisteru (Aumeistaru) muiža

  • Senais nosaukums: Serbigal, Hofmeistershof

Sākotnējās muižas ēkas Ziemeļu kara laikā tiek nodedzinātas un pēc tam pirmo kungu māju koka konstrukcijā uzceļ ap 1715. g. 18. gs.beigās celta jauna mūra kungu māja vecās vietā un pagarināta 1793. g., iegūstot pašreizējos apmērus. Ēkā daļēji saglabājusies 19. gs. 2. puses interjeru apdare - ēdamzālē kasetēti koka griesti, vestibilā un zālē parkets, kā arī krāsnis. Kungu mājas priekšā ir parādes pagalms ar rundēli, bet aiz kungu mājas ainavu parks. (K.Veinberga, J.Zviedrāns)

  • Apsaimnieko: SIA “Aumeisteru muiža”
Adrese: Smiltenes novads, Grundzāles pagasts, Aumeisteri, Aumeisteru muižas pils, LV-4705

Avoti

Informāciju sagatavoja: K. Veinberga, J. Zviedrāns

Meklēt news.lv par "Aumeisteru (Aumeistaru) muiža"

_Adrese: Aumeisteru muiža, p/n Aumeisteri, LV-2705 Grundzāles pag. Valkas raj.