Jumurdas muiža

  • Senais nosaukums: Jummerdehn

Kungu māju celta drīz pēc 1856. gadā, kad muiža nonāca Alvila fon Tranzē īpašumā. Viens no visagrīnākajiem Latvijas historisma piļu arhitektūras piemēriem, fasādēs izmantots neapmestu ķieģeļu un apmestu detaļu pretnostatījums. Ēkas ārējā plānojumā villu arhitektūras kompozīcijas principi apvienoti ar angļu neogotikai raksturīgo torni. Būvdarbus vadīja lībiešu būvmeistars Mārcis Sārums.

1905. g. pils tika nopostīta. no 1906. g. līdz 1909. g. tās īpašnieks bija medicīnas doktors Reinholds Mihaels Liepiņš. Pils atjaunota 1907. g. Pēdējais īpašnieks bijis mežkungs Liberts, kas Jumurdā ieradies no Krievijas un atpircis no Reinholda Liepiņa daļu muižas.

Pimā pasaules kara laikā sarkanie strēlnieki pilī rīkojuši balles. pēc kara te apmetušies bezpajumtnieki. vēlāk pirmajā stāvā ierīkota peinotava, bet kopš 1929. g. Jumurdas pamatskola.

Pašlaik pilī atrodas Jumurdas pagasta padome un Jumurdas attīstības fonds.

  • Īpašnieks: Jumurdas pagasta padome
  • Apsaimnieko: Jumurdas pagasta padome un Jumurdas attīstības fonds
Adrese: Ērgļu novads, Jumurdas pagasts, Jumurda
Tālrunis: 4860491, 6467537
Fakss: 4860481
E-pasts: jumurda@madona.lv
WWW: www.jumurda.lv

Avoti

Informāciju sagatavoja: K. Veinberga, J. Zviedrāns

Meklēt news.lv par "Jumurdas muiža"

_Adrese: Jumurdas muiža, p/n Jumurda, Jumurdas pag. Madonas raj. LV 4844