Strazdes muiža (Strazdumuiža)

 • Senais nosaukums: Strassen Hoff
 • Arhitektūras stils: Klasicisms

Muiža pirmo reizi minēta 1528. gadā, kad to ieguva Rīgas patricietis A. Toravests (Thor Avest), kura dzimtai muiža piederēja līdz 17. gs. vidum. No šīs dzimtas uzvārda izveidojās muižas nosaukums Strassen (arī Trasten), kas laika gaitā pārveidojās par latvisko Strazdumuižu. Vēlāk, no 1764. līdz 1781. gadam muižiņa piederēja baronam Voldemāram fon Budbergam, no kura 18. gs. beigās to nopirka Lielās Ģildes vecākais Hermanis fon Fromholds. Pēc viņa nāves muiža pārgāja Hermaņa atraitnes Dorotejas fon Fromholdes pārziņā. Ap 1790. gadu uz muižas zemes, Juglas ezera augstākajā krastā, ko ieskāva smilšaini un pārpurvojušies līdzenumi un pļavas, tika izveidots angļu stila ainavu parks, ko muižas īpašniecei par godu iesauca par “Dorotejas līksmi” (vāc. Dorotheens Lustwaaldchen – Dorotejas prieka, līksmības birzīte). Muižas parks bija populāra rīdzinieku atpūtas un pastaigu vieta, pastāvēja iespēja doties laivu izbraucienos pa Juglas ezeru. 19. gs. sākumā muiža atkal mainīja īpašnieku,- šoreiz par to kļuva Bērenss fon Rautenfelds. No 1816. gada muižā sāka saimniekot Rīgas rātskungs Georgs Ludvigs Štopelbergs un “Dorotejas līksme” tika pārsaukta par Strazdumuižas parku. 19. gs. 20. gados Strazdumuižu ieguva rūpnieks J. T. Pīlavs (Pihlaus), kas muižā 1827. gadā izveidoja kokvilnas vērpšanas un krāsošanas manufaktūru, kas darbojās līdz 1915. gadam, viņa darbības rezultātā muižas parka teritorija samazinājās, tas sāka zaudēt savu krāšņumu. Pašlaik Strazdumuiža pieder Latvijas Neredzīgo biedrībai. Ir saglabājusies 18. gs. 70. gados celtā dzīvojamā ēka, kas ir senākā celtne Strazdumuižā, un 1805. gadā celtais dārznieka namiņš. Senajā muižas parkā vēl joprojām kuplo gandrīz 200 gadus vecais kastaņkoks, liepas un dižozols. D.Albina

Daļu Strazdumuižas teritorijas un parka (Pāles ielā -12) mūsdienās aizņem Redzes invalīdu sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs. Tā ir slēgta tipa iestāde. Parka dienvidu daļu aizņem Strazdumuižas neredzīgo internātskola. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļos - ēkā Juglas ielā 14, kas celta 1770.g., atrodas Latvijas neredzīgo bibliotēka un ēkās Pāles ielā 14, ir ir dažādas ar Latvijas neredzīgo biedrību saistītas iestādes. Brīvajās vietās gar Juglas ezeru saceltas daudzdzīvokļu mājas. Reāli izmantot tās citiem mērķiem grūti.

Neizmantots un nekopts ir palicis parka stūris starp Strazdumuižas manufaktūru, Dzirnupes ielu un Pāles ielu. Šo parka daļu varētu veiksmīgi labiekārot un izmantot atpūtai. D.Albina

 • Pirmo reizi rakstos minēts: 1528. gadā, kad to ieguva Rīgas patricietis A. Toravests
 • Bijušie īpašnieki: 1528. Rīgas patricietis A. Toravests, kura dzimtai muiža piederēja līdz 17. gs. vidum.
  1764. līdz 1781. barons Voldemārs fon Budbergs.
  18. gs. b. namnieks Lielās Ģildes vecākaais H. Fromholds un tā mantinieki - Hermaņa atraitne Doroteja fon Fromholds.
  19. gs. sākumā Bērenss fon Rautenfelds.
  No 1816. gada rātskungs Georgs Ludvigs Štopelbergs.
  19. gs. 20. gados Rīgas rūpnieks T. Pilhaus. D.Albina
 • Apsaimnieko: Neredzīgo biedrība
 • Papildus informācija: Gata Pāvila mājaslapa Dzintarzīmes
Adrese: Rīga, Pāles iela 14, LV-1024

Avoti

Informācijas avoti:
D.Albina, dažādi avoti, Broce J.K. Monumente.-2.sēj.

Informāciju sagatavoja: D. Albina

Meklēt news.lv par "Strazdes muiža (Strazdumuiža)"

_Adrese: Pāles iela 14, (1. (3A) un 2. korpuss), Juglas iela 14 Rīga