Vecbebru muiža

  • Senais nosaukums: Alt-Bewershof

Vecbebru muižas dzīvojamā ēka celta barona F. Meijendorfa laikā, 19. gs. 1. pusē klasicisma stilā. Ēka tika nodedzināta 1905. gadā, vēlāk to atjaunoja arhitekta V. Bokslafa vadībā, kā rezultātā tika izbūvēts rizalīts, kas ir izteiksmīgs jūgendstila arhitektūras paraugs. Šobrīd bijušajā muižā apskatāma vienstāvīga dzīvojamā ēka ar arhitektoniski viekārši risinātu cokolstāvu, kurā saglabājušās oriģinālie cilindriskie griestu pārsegumi un krusta velves. Ēkas parādes fasādes centrālo daļu grezno proporcionāli iespaidīgs ieejas rizalīts ar jūgendstilam raksturīgo centrālo logu dekoratīvu dalījumu. Virs pirmā stāva izbūvēts mansards ar dekoratīvu pildrežģa apdari sānu fasādēs un bēniņstāvs ar nelieliem virsgaismas lodziņiem. Ēkā ir baroka laika kamīns.

1922. g. te atvērta Vecbebru biškopības un dārzkopības skola, kā mācību iestāde tā kalpo līdz 1982. g., kad tehnikums pāriet uz jauno mācību korpusu. 1996. g. te mācības sāk Bebru vipārizglītojošā internātskola.

1934. g. ēkai nomainīts dakstiņu jumts pret skārda. Tagad gan jumts, gan skursteņi kritiskā stāvoklī.

  • Bijušie īpašnieki: Vecbebru muiža 19.gs. piederēja baronu fon Meijendorfu dzimtai. 19.gs.1.p. - Fridriham for Meijendorfam.
    1922.g. pēc agrārās reformas muižā tika iekārtota biškopības skola, vēlāk - lauksaimniecības tehnikums.
  • Apsaimnieko: Vecbebru profesionāla vidusskola
Adrese: Kokneses novads, Bebru pagasts, Vecbebri, Internātpamatskola, LV-5135

Avoti

Informācijas avoti:
No dažādiem avotiem.

Informāciju sagatavoja: D. Albina, L.Lupiķe, D.Albina

Meklēt news.lv par "Vecbebru muiža"

_Adrese: Bebru internātskola Bebru pag. Aizkraukles raj. LV 5135