Odzienas muiža

  • Senais nosaukums: Odensee
  • Arhitektūras stils: Neogotika

Pils celta 19. gs. vidū. Tai līdzīgi neogotikas pieminekļi sastopami kaimiņzemēs, piemēram, Kītendorfas pils Vācijā (1860. gadi) vai Bedlevo pils Polijā (19. gs. 2. puse). Tas liecina, ka Vidzemes lauku nostūrī tapusi Eiropas līmenim pielīdzināma celtne. Pils tika nodedzināta 1905. gadā, vēlāk daļēji atjaunota, bet kopš 1960. gadiem nav remontēta un pamazām sabrūk.

Odzienas pils telpiskās kompozīcijas pamatā ir asimetrisks un glezniecisks būvmasu kārtojums. No parādes pagalma puses jumts nav redzams, un visas divstāvu ēkas sienas noslēdz dzeguļi. ... Citāds skats uz pili ir no parka puses. Ēka ir vienstāva, ar rizalītu un mazākām piebūvēm.(3)

  • Īpašnieks: Odzienas muižas fonds
  • Apsaimnieko: Odzienas muižas fonds
  • Kontaktpersona: Pēteris Jankavs, fonda valdes priekšsēdētājs
Adrese: Pļaviņu novads, Vietalvas pagasts, Odziena, Pils, LV-5109
Tālrunis: 29467881
E-pasts: Peteris.Jankavs@atena.lv

Avoti

Informācijas avoti:
Zilgalvis J. Daugavas muižas 18. gs. - 20. gs. sākums: 2. papild. izd. - R: Izglītība, 2002, 52. - 56. lpp.
Zilgalvis J. Odzienas muižas apbūve // Kultūras mantojums Aizkraukles novadā, 2001, 123. - 125. lpp.
(3) Zilgalvis J., Tapiņa I., Šnē A. 100 apdraudētākie kultūras pieminekļi Latvijā.-R: valsts kultūras pieminekļu inspekcija, 2004, 20.-21.lpp.

Informāciju sagatavoja: L. Lupiķe

Meklēt news.lv par "Odzienas muiža"

_Adrese: Odziena Vietalvas pag. Aizkraukles raj.