Bruknas muiža

  Bruknas muižas pils celta 18.gs. 3.ceturksnī, pārbūvēta 19.gs. 2.ceturksnī. Tā ir vienstāvu būve ar divstāvu centrālajiem būvapjomiem, kam abās fasādēs piekļaujas plakani portaki ar joniskā ordera pilastriem un diviem sānu korpusiem, kas izvirzās gar pagalmu, parka pusē veidojot dubultu T - veida plānu. Līdz mūsdienām ir saglabājusies daļa no koka apdares, dažu logu aiļu slēģi un misiņa durvju viras ar ozolzīlītes gabinām.

  1919.-1966. g. muižas kungu mājā izvietoja pamatskolu.

  No 1927.-1931. g. muižas kungu mājā notiek remontdarbi, bet jau 1935. g. bijusi runa par ēkas pārbūvi, lai to pielāgotu skolas vajadzībām. Pēc skolas slēgšanas, kungu mājas pārbūves darbi saistās ar virkni aizmūrētu durvju aiļu un starpsienu izbūvi, lai ēku pielāgotu atsevišķu dzīvokļu iekārtošanai. Pie lielās pils zāles tika izveidota skatuve un telpa kinomehāniķim.

  Adrese: Bauskas novads, Dāviņu pagasts, Brukna, Brukna, LV-3936

  Avoti

  Informācijas avoti:
  Informācija par Bruknas muižu LR Valsts prezidenta kancelejai.07.11.2003.

  Informāciju sagatavoja: papild. D. Upmane

  Meklēt news.lv par "Bruknas muiža"

  _Adrese: Bruknas muiža Dāviņu pag. Bauskas raj.