Jaunsventes muiža

  Neliela, bet mākslinieciski ļoti izteiksmīga ēka, veidota vēlīnā baroka un agrīnā klasicisma stilā.

  Vienstāva celtne ar mansarda jumtu. Galvenās fasādes centrā plašs lievenis ar balkonu virs tā.

  Otrā ēkas pusē neliels pusapļa rizalīts. Arī virs tā neliels balkoniņš. Atšķirīgi arī frontoni abās ēkas pusēs. Pagalma pusē - trīsstūra, otrā - pusapļa ar uzlocītiem galiem. Fasādes rotā rusti, festoni un sandriki. Vairākas detaļas atgādina Rīgas arhitekta V. Neimaņa rokrakstu.

  Interjerā saglabājušās izliektas koka kāapnes ar dekoratīvām margām, vairāktoņu flīžu grīda, durvju ailu iekšpuses pildiņi, griestu kasetējuma atliekas un dzegas.

  Tagad tā ir privātīpašums.

  • Bijušie īpašnieki: M. K. Plāters-Zībergs. Īpašumu pārvaldīja baarons P. Fītinghofs-Šēls, kurš uzturējās Dvietē.
   Muižas arendators A. fon Poklevskis-Kocīls no 1884. g. mitinājās Vecsventē.
  • Ēkas būvēšanas gads: 1912
  Adrese: Daugavpils novads, Sventes pagasts, Svente, Alejas iela 7, LV-5473

  Avoti

  Informācijas avoti:
  Zilgalvis J. Daugavas muižas 18. gs. - 20. gs. sākums: 2. papild. izd. - R: Izglītība, 2002, 112. - 113.lpp.

  Informāciju sagatavoja: L. Lupiķe

  Meklēt news.lv par "Jaunsventes muiža"

  _Adrese: Jaunsventes muiža Sventes pag. Daugavpils raj.