Šēnheides (Šēnheidas) muiža

  Kungu māja 1970. g. būvēta no sarkanā ķieģeļa. Askētiskas fasādes - smailloka logailas, dzegas, nišas.

  Perfektas detaļas, skaists lievenis ar jaukiem koka un metāla rotājumiem.

  • Bijušie īpašnieki: Kopš 1749. g. Engelhartu īpašumā.
   E. fon Engelharts ceļ kungu māaju.

  • Ēkas būvēšanas gads: 1870
  Adrese: Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts, Šengeida, Šengeida 1, LV-5470

  Avoti

  Informācijas avoti:
  Zilgalvis J. Daugavas muižas 18. gs. - 20. gs. sākums: 2. papild. izd. - R: Izglītība, 2002, 105. - 106.lpp.

  Informāciju sagatavoja: L. Lupiķe

  Meklēt news.lv par "Šēnheides (Šēnheidas) muiža"

  _Adrese: Skrudalienas pag. Daugavpils raj.