Bērzes muiža

  Saglabājušās muižas klēts paliekas pie Bērzaines dispečeru punkta. Ēkas tikai 19.gs. pārveidotas par valsts labības rezerves vai tā sauktajām “ magazīnas klētīm”. Domājams, ka pati klēts ir celta jau 18.gs. vidū.

  Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, kad tika realizēta pirmā zemes reforma, Bērzmuižas centru 1925. gadā kopā ap 31 ha zemes savā īpašumā ieguva Lāčplēša kara ordeņa kavalieris Ludvigs Bolšteins, kurš bija Latvijas robežsardzes spēku komandieris un kurš 1940.gada 17. Jūnijā, redzot, ka valsts un Ministru Prezidents Kārlis Ulmanis nevēlas pretoties Sarkanajai armijai, nošāvās.

  Ģenerālis Ludvigs Bolšteins bijušās Bērzes muižas centrā uzceļ sev māju “Saulieši” un arī kalpu māju, abas ēkas vēl ir saglabājušās. Pats L.Bolšteins “ Sauliešos” ieradās visai reti , saimniekoja mājas un zemes pārvaldnieks.

  Ar Bērzes muižu ir saistīts aizsprosts uz Bērzes upes un Bērzes ūdensdzirnavas, kurām pirmsākumi meklējami Kurzemes hercoga Jēkaba 1643.-1684. Gadam valdīšanas laikā, kad Bērzes muižā tika uz Bērzes upes ierīkotas vadmalas un buru audekla austuves, no kurām arī vēlāk izauga Bērzes upes aizsprosts un ūdens dzirnavas.

  • Bijušie īpašnieki: Rakstītas ziņas par Bērzes muižu kā apdzīvotu vietu attiecas uz 1492.gadu, kad Livonijas ordeņa mestra delegācija no Livonijas ordeņa otrās tā laika lielākās pilsētas Kuldīgas cauri Dobelei atgriezās un Rīgu un Bērzes muižas pārvaldnieks pa nakti uzņēma un izmitināja sava priekšnieka (mestra ) delegāciju. Par to ir ziņas vēstures arhīvā kā atskaites ziņojums ordeņa mestram.Bērzes muiža – Bērzmuiža visu savu pastāvēšanas laiku nekad nav bijusi privāta muiža, bet vienmēr piederējusi valstij – sākumā līdz 1561.gadam Livonijas ordenim, pēc tam Kurzemes hercogam , vēlāk līdz 1917.gadam tieši Krievijas caram un šādas muižas dēvēja tautā par “Kroņa muižām “ un tās pārvaldīja valsts iecelts pārvaldnieks, kurš nebija ieinteresēts muižas saimnieciskajā attīstībā un tās vispār bija panīkušas muižas
  Adrese: Dobeles novads, Bērzes pagasts, Bērze, Saulieši, LV-3732

  Avoti

  Informācijas avoti:
  http://berze.lv

  Informāciju sagatavoja: L. Lupiķe

  Meklēt news.lv par "Bērzes muiža"

  _Adrese: Bērze Bērzes pag. Dobeles raj.