Vecbornes muiža

  • Senais nosaukums: Alt-Born

Vecbornes muižas kungu māja tapusi 19.gs. 80.gados. Tā ir divstāvu ēka ar lēzenu divslīpņu jumtu. Ēka ir 19.gs. 2.p. villu arhitektūras paraugs, ko iedvesmojusi itāļu renesanses arhitektūra. Ēkas stūrus papildina lēzena profila lizēnas, zelmiņa daļu no apjoma atdala triglifu-metopu frīze, kā interesenats papildinājums gala fasādes apdarei ir kokā veidoti spāru gali un Šveices vasarnīcu stilā ieturēts lievenis. No ārpuses ēka izskatās salīdzinoši pieticīgi, tās lielākā vērtība ir interjera dekoratīvā apdare, kas brīnumainā kārtā saglabājusies līdz pat mūsdienām. grezni koka paneļi, baltu podiņu krāsns, masīvu dzegu ierāmēti griesti un stuka plafons ar augu un ziedu vītnēm apskatāmi nama otrā stāva zālē, agrāk to visu papildināja ziedu un augu kompozīciju griestu gleznojumi starp dzegām. Vecbornes muižas kungu māja nenoliedzami ir savdabīgs un grezni elegants stilu un apdares risinājumu sintēzes paraugs. (D.Albina)

  • Bijušie īpašnieki: no 1630.g. - fon Engelhartu dzimta;
    no 1897.g. - barons Rūdolfs fon Engelharts, muižas pārvaldnieks J.Sarkovskis no Kaplavas.
    LR zemes reformas gaitā sadalīta 29 saimniecībās un zemes piegriezumos citām saimniecībām (koppl. 645,81 ha). Vecbornes muižas centrs tika ieskaitīts valsts zemju fondā, bet muižas kungu mājā ierīkoja Kaplavas pagastskolu.
Adrese: Krāslavas novads, Kaplavas pagasts, Vecborne

Avoti

Informācijas avoti:
Schmidt E.O. Album Balticum. Landschafts, Kultur un Reisbilder als Beitraege zur Baltischen Heimatskunde.- Riga, 1907.;
Seraphim E. Malerische Ansichten aus Livland, Estland, Kurland.- Riga, Moskau, 1901.;
Zilgalvis J. Daugavas muiža 18.gs.-20.gs.sākums.- Apgāds “Izglītība”, Rīga, 1998.;
Bruģis D. Historisma pilis Latvijā.- Sorosa Fonds – Latvija, 1996. u.c.

Informāciju sagatavoja: D.A.

Meklēt news.lv par "Vecbornes muiža"

_Adrese: Vecborne Kaplavas pag. Krāslavas raj.