Reģu muiža

  Eklektiskas villas tēls.

  • Ēkas būvēšanas gads: 1890
  • Apsaimnieko: Pansionāts
  • Papildus informācija: 2007. g. ugunsgrēkā izdega pils.
  Adrese: Alsungas novads, Reģi, Reģi, LV-3306

  Meklēt news.lv par "Reģu muiža"

  _Adrese: p.n.Alsunga Alsungas pag. Kuldīgas raj. LV 3306