Eversmuiža

  • Senais nosaukums: Werest; Eweres; Eversa; Veras; Ewersmuyza

Eversmuižas apbūves kompleksā ietilpst 17. gs. celtā, vēlāk pārbūvētā kungu māja, vārtu ēka, kalpu māja, un saimniecības ēkas, no kurām vairākums ir drupu stāvoklī.

Kungu mājas apjomu veido divstāvu mūra ēka. Vēlāk pārbūvēts 2. stāvs, mainīta jumta konstrukcija. Interjerā saglabājušās dažas oriģinālās durvis ar aplodām. Ēkā ir kamīns no muižas laikiem. Ēkai apkārt bijis mūra žogs, kas saglabājies fragmentāri.

Kalpu dzīvojāmā ēka ar vienslīpu jumtu, kas veido ieejas motīvu muižas teritorijā.

  • Bijušie īpašnieki: 17.gs. Eversmuiža piederēja muižnieku fon Karnicku dzimtai. Poļu magnātam Kasparam Karnickim Polijas karalis Zigmunds III piešķīra muižas zemi par militāriem nopelniem.
    Ap 1784. gadu muiža nonāca grāfienes fon Borhas valdījumā, ap 1869. gadu - fon Rozenšildu-Paulīnu dzimtas īpašumā.
    19. gs. b. un 20. gs. sāk. Eversmuiža saimniekoja ģenerālis Ričards fon Mevess, bet ar 1933. gadu - Karls Gustavs Kruders- Struve ar sievu Idu Vujeviču-Vaskez-Struvi.
    Mūsdienās pils nodota Ciblas vidusskolas rīcībā - tiek izmantotā kā internāts.
  • Apsaimnieko: Ciblas novada pašvaldība
Adrese: Ciblas novads, Ciblas pagasts, Eversmuiža, Eversmuiža

Avoti

Informācijas avoti:
Ludzas rajona padomes informācija Prezidenta kancelejai 03.11.2003. (Kopija LPMA arhīvā)

Informāciju sagatavoja: L. Lupiķe, D. Albina

Meklēt news.lv par "Eversmuiža"

_Adrese: p/n Cibla Ciblas pag. Ludzas raj. LV 5709