Vārkavas muiža

  Muiža Vārkavā ir bijusi no 16. gs.

  Vārkavas muižas apbūve pamatā veidojusies 19.gs.sāk. Dubnas upes krastā. Saimniecības ēkas celtas nostāk no kungu mājas, ceļa pusē. Senākā kungu māja bijusi koka, ap 1830.g. tā nodegusi. 1865.g. uzcēla jaunu villas tipa mūra pili vēlīnā klasicisma stilā ar seškolonu portiku pret parādes pagalmu. Pils priekšā ir parādes pagalms ar aplī stādītām liepām.

  Ap 1865. g. varētu būt celta arī asimetriskā piebūve pret dīķi. Tajā dominē gotiskie elementi.

  Apbūvē iekļaujas krejotavas ēka. Pretī pilij bijušās kalpu māja un sarga mājiņa nojauktas.

  • Bijušie īpašnieki: No 1563.g. Rēzeknes pils īpašums - Vārkavas muiža, pārgāja barona Oldenbokuma dzimtas īpašums. Pirmais īpašnieks ir Bernards de Oldenboka.
   1848. g. muiža piederēja Sibīrijas dzelzceļa būvju uzņēmējam Aleiņikovam.
   1866. g. īpašnieks Mihaels fon Reits.
  • Papildus informācija: 18. gs. beigās reformu laikā muižnieks septiņus kilometrus tālāk izveidojis pagastu, kas tagad ir pirmā Vārkava. Vietējie ilgi nav varējuši vienoties, kam tad īsti būs Vārkavas vārds. Zinātņu akadēmijā vietējiem no senās muižas apkaimes ieteikuši: "Ja domājat, ka jums ir tā īstā Vārkava, tad saucieties par Vecvārkavu." Tagad gan izveidots kopējs Vārkavas novads ar administratīvo centru Vecvārkavā.

  Adrese: Vārkavas novads, Upmalas pagasts, Vecvārkava

  Avoti

  Informācijas avoti:
  Papild. Zilgalvis J. Daugavas muižas 18. gs. - 20. gs. sākums: 2. papild. izd. - R: Izglītība, 2002, 39.-41.lpp.

  Informāciju sagatavoja: L. Lupiķe

  Meklēt news.lv par "Vārkavas muiža"

  _Adrese: Vecvārkava, Vārkavas novads, p/n Upmala, LV-5335 Upmalas pag. Preiļu raj.