Zemītes muiža

  • Senais nosaukums: Samiten
  • Arhitektūras stils: Historisms

Pils celta 19.gs.vidū iespaidīgās bīdermeijera laikmeta būvformās, iespējams, vecās kungu mājas vietā. Vēlāk, ap 19.gs.beigām, tai piebūvēts kvadrātisks tornis neorenesanses formās, kura vienīgā funkcija bija apliecināt ēkas īpašnieka laikmetīgo domāšanu. Pils degusi 1905.g. un pēc tam atjaunota. Tā vēlreiz degusi 1931.g. un pēc tam atjaunota. Līdz ar to ēkā nav saglabājusies sākotnējā interjeru apdare. (K.Veinberga, J.Zviedrāns)

  • Arhitektūras stils: historisms
  • Apsaimnieko: Zemītes pamatskola.
  • Kontaktpersona: Māra Gūtmane-Reinolde.
Adrese: Kandavas novads, Zemītes pagasts, Zemīte, Pils, LV-3135

Avoti

Informāciju sagatavoja: K. Veinberga, J. Zviedrāns

Meklēt news.lv par "Zemītes muiža"

_Adrese: Zemītes pamatskola, LV-3135. Zemītes pag. Tukuma raj.