Ziemera (Ziemeru) muiža

  Laikā no 1786-1807. gadam tiek uzcelta kungu māja jeb Ziemeru pils. Celtniecībā izmanto vietējā ķieģeļu cepļa ražotos ķieģeļus, arī kokmateriālus zāģē vietējā zāģētavā.

  Kungu māja celta 2 stāvos ar bēniņiem, kuros izvietoti logi. Celtnei raksturīgas baroka stila iezīmes. Katra ēkas atsevišķa detaļa iekļāvusies muižas ansambļa plānojumā: gan iebraucamais apļveida ceļš, gan ainavu parks, gan dīķi un dārzi.

  Kungu mājā saglabājušies pārsvarā 19.gs. vidus-2.puses interjeru apdare - plastisks dekors zāles griestos, krāsns, kamīni, no kuriem viens čuguna. Kāpnes uz otro stāvu izbūvētas 19.gs.sāk., kad notika ēkas remonts. (K.Veinberga, J.Zviedrāns)

  • Bijušie īpašnieki: 1920.-1939. gadā tika nacionalizētas muižas zemes. Ziemerpils īpašumā atstāja 80 ha, bet pārējo sadalīja jaunsaimniecībām (meži, ezeri un purvi palika valsts īpašumā).
   1935. gadā Rīgas zemes bankas direktors Teodors Plūme nopērk Ziemeru muižu un uzdāvina savai meitai E. Felsbergai (dz. Plūme). Tā muiža nonāk Felsbergu īpašumā.
   1945. gadā, kad tika okupēta LR, Felsberga kundze, lai glābtu ģimeni no izsūtījuma, norakstīja Ziemeru muižu Ziemeru ciema izpildkomitejai. Šī nacionalizācija notika 1947. gada septembrī. 1993. gada 5. janvārī E. Felsberga atgūst Ziemeru muižas īpašuma tiesības. Šīs īpašuma tiesības tālāk tiek nodotas Felsberga kundzes 3 dēliem.
   2003. gadā viņi pili pārdod.

  Adrese: Alūksnes novads, Ziemera pagasts, Ziemeri, Ziemeru Muiža, LV-4334

  Avoti

  Informāciju sagatavoja: K. Veinberga, J. Zviedrāns

  Meklēt news.lv par "Ziemera (Ziemeru) muiža"

  _Adrese: Ziemeri Ziemera pag. Alūksnes raj.