Kaucmindes muiža

  • Senais nosaukums: Kauzmünde
  • Arhitektūras stils: Klasicisms

Pils kopā ar stalli un klēti būvēta ap 1780. gadu agrīnā klasicisma stilā, domājams, pēc arhitekta S. Jensena projekta. Laidars un kalpotāju ēkas uzbūvētas kompleksa vienā malā pie ceļa. Pili ar apkārtējām ēkām vienotā pusloka būvapjomā apvienoja 1909.-1912. gadā pēc L. Reinīra projekta, uzbūvējot caurbrauktuves starp ēkām. 20. gs. 20-30. gados pilī izvietota mājturības skola.

Saglabājusies sākotnējā interjeru apdare - sienu paneļi, durvis, griestu dzegas. (K.Veinberga, J.Zviedrāns)

  • Ēkas būvēšanas gads: 1780
  • Īpašnieks: Rundāles pagasta padome
Adrese: Rundāles novads, Rundāles pagasts, Saulaine, Kaucmindes pils

Avoti

Informācijas avoti:
papild. D.A.

Informāciju sagatavoja: K. Veinberga, J. Zviedrāns

Meklēt news.lv par "Kaucmindes muiža"

_Adrese: Kaucmindes pils, p/n Saulaine, LV-3921. Rundāles pag. Bauskas raj.