Remtes pilsmuiža

  • Senais nosaukums: Schloss Remten
  • Arhitektūras stils: Neorenesanse

Muiža veidojusies pie viduslaiku pils, kura dabā vairs nav saglabājusies. No sākotnējā muižas apbūves kompleksa saglabājusies vecā muižas kungu māja pretī jaunajai pilij, kā arī atsevišķas saimniecības ēkas.

Pils tika celta 1800.g. Berlīnes klasicisma stilā. 1880.g. pili pārbūvēja - modernizēja atbilstoši jaunajām stila prasībām. Tika piebūvēti sānu šķērskorpusi un centrālā daļā rizalīts ar neorenesanses stila frontonu. Muižas īpašnieki izmantoja modernākās sava laika iespējas un 1893.g. uzstādīja arī telegrāfa līniju līdz Saldum. Pils 1905.g. dedzināta, pēc tam atjaunota 1926.g., kā rezultātā zaudēja erkerus tās galvenajā fasādē. Sākotnējā muižas pils interjeru apdare nav saglabājusies. Pie pils atrodas cilnis “Sfinksas”, kas izgatavots 1800.gadā. (K.Veinberga, J.Zviedrāns)

  • Bijušie īpašnieki: Remtes muižu 1506.g. uz lēņa tiesībām saņēma Ludvigs Butlars (Butlar), un viņa dzimtai tā piederēja 190 gadus. Nākošie muižas īpašnieki bija fon Brinkenu dzimta (Brincken), bet viņiem ar saimniekošanu neveicās un 1722.g. īpašums nonāca izsolē. 1723.g. to nopirka leitnants Fridrihs Kazimirs fon Brukens (Brucken). Viņa meita 1767.g. apprecējās trešo reizi ar Johanu Fridrihu fon Medemu. Pēc sievas nāves 1780.g. viņš kļuva par muižas īpašnieku un 1799.g. ieguva grāfa titulu. Viņa īpašumā muiža paliek līdz 1920.g., kad muižu sadalīja saimniecībās un pilī ierīkoja Remtes skolu, kas arī šobrīd apsaimnieko Remtes pili.
  • Īpašnieks: Remtes pagasta padome
  • Apsaimnieko: Remtes pamatskola
  • Kontaktpersona: Antra Rutka, skolas direktore.
  • Papildus informācija: Muzeja apskate.
Adrese: Brocēnu novads, Remtes pagasts, Skola, LV-3871
Tālrunis: 63846898

Avoti

Informācijas avoti:
papild.D.A.

Informāciju sagatavoja: K. Veinberga, J. Zviedrāns

Meklēt news.lv par "Remtes pilsmuiža"

_Adrese: Remtes pamatskola Remtes pag. Saldus raj.