Bauskas pils

  Mūsas un Mēmeles satekā 1443. g. būvēta neregulāra plānojuma ordeņa pils, kuras vārti atradās starp diviem torņiem. Galvenais tornis bija 22m augsts ar zvaigžņu velvēm un kamīnu 2.stāvā. Līdz 16.gs. beigām pie pils pastāvēja arī apdzīvota vieta jeb miests. 1580.- 1596. g. priekšpils vietā uzcelta Kurzemes hercoga rezidence manierisma stilā. Tās fasādes apmestas un bagātīgi dekorētas manierisma stilā. Apdare veidota sgrafito tehnikā ar briljanta rustiem un ornamentālām joslām un ir Latvijā bagātīgākā, vislabāk saglabājusies. Pils zelmiņos bijušas akmenī kaltas volūtas un dekoratīvie elementi, bet pie galvenās ieejas akmens portāls un uzejas kāpnes, kuras kopā ar portālu 17.beigās nojauca. 17.gs.b.-18. gs. sāk. pie pils izbūvēti zemes nocietinājumi. 1706.g. Ziemeļu kara laikā pils uzspridzināta. 19.gs. beigās-1930.gados veikta daļēja drupu konservācija un arheoloģiskie izrakumi.

  Kopš 1959. g. notiek plaši arheoloģiskie izrakumi, rekonstrukcija, konservācija. Izrakumu rezultātā iegūts plašs atradumu klāsts un bagāta informācija par tā laika apkures sistēmu un krāšņu uzbūves principiem. 1980.gados veikta plaša Kurzemes hercoga rezidences laikā būvēto korpusu rekonstrukcija. 1999.gadā konservēta, restaurēta un rekonstruēta torņa sgrafito apdare.

  Darbojas Bauskas pils muzejs. Šobrīd apskatāmi: 18.gs. sākuma nocietinājuma vaļņi ap pili, ordeņa pils drupas un pieejams skatu laukums centrālajā pils tornī,

  restaurētā un rekonstruētā Kurzemes hercogu rezidence, kurā ir izvietota ekspozīcija, tematiskās izstādes. Gida pavadībā iespējama ekskursija pa visu pils kompleksu, kā arī tematiskās ekskursijas. Blakus pils parka rietumu galā iespējams aiziet līdz Mūsas un Mēmeles satekas vietai, kurā ņemtajam ūdenim jau senos laikos piedēvēja maģisku spēku.

  Adrese: Bauskas novads, Bauska, Bauskas pils, LV-3901
  Tālrunis: 63923793
  Fakss: 63923793
  E-pasts: bauska.pils@e-apollo.lv
  WWW: www.bauskaspils.lv

  Avoti

  Informācijas avoti:
  K. Veinberga, J. Zviedrāns, Bauskas pils muzejs

  Informāciju sagatavoja: L. Lupiķe

  Meklēt news.lv par "Bauskas pils"

  _Adrese: Pilskalns, LV-3901 Bauska Bauskas raj.