Jaungulbenes muiža

  • Senais nosaukums: Neu-Schwanenburg
  • Arhitektūras stils: Neorenesanse

Muižas kompleksa galvenā dominante ir 1878. g. Tjudoru neogotikas stilā būvētā pils izteikti simetriskās formās. Jau 19. gs. b. un 20. gs. sāk. pils pārbūvēta. Ap 1900. gadu pils rietumu galā tika uzcelta piebūve smagnējā romāņu stilā, bet ap 1903. gadu - pabeigta tai pretējā spārna piebūve. Pilī daļēji saglabājusies romantiska neostilu interjeru apdare - plastiskās griestu ieloces veidotas papjē mašē tehnikā. "No parka puses ēka ir gleznieciskāka un labāk iekļaujas apkārtējā vidē, reljefā. Pretēji mājīgajai parka pusei, glužu tāpat kā Odzienā, pils parādes pagalma puse ir vēsa, majestātiska un reprezentatīva. Šāda "divu seju" arhitektoniskā izveide Jaungulbenes un Odzienas pils ēkām ir vienīgajām Latvijā [1.]."

  • Īpašnieks: Māris Dreijers
  • Apsaimnieko: Māris Dreijers
  • Papildus informācija: Apskatei pieejama kompleksa teritorija.
Adrese: Gulbenes novads, Jaungulbenes pagasts, Jaungulbene, Pils, LV-4420

Avoti

Informācijas avoti:
1. Jānis Zilgalvis. Neogotika Latvijas arhitektūrā. - Zinātne, 2005, 80. lpp.

Informāciju sagatavoja: K. Veinberga, J. Zviedrāns, papild. D.A., D. Paegle

Meklēt news.lv par "Jaungulbenes muiža"

_Adrese: Jaungulbene Jaungulbenes pag. Gulbenes raj.