Preiļu pilsmuiža

  • Senais nosaukums: Prely
  • Arhitektūras stils: Neogotika

Preiļu viduslaiku pils tika nopostīta Ivana Bargā iebrukuma laikā 1558.-1582.gadā. Borhi nopostīto pili neatjaunoja, bet uzcēla jaunu, kura 18.gs. sāk. nodega. Tās vietā uzcēla atkal jaunu kungu māju, bet, kad tā vairs neapmierināja saimnieku prasības, 1860.-1865.g. uzbūvēja jaunu pili Tjūdoru neogotikas stilā. Domājams, vecā kungu māja iekļauta jaunās pils apjomā. Kā iespējamie projekta autori minēti G. Šahts un A. Beļeckis. Pilī bijuši ozolkoka paneļi, ornamentāls plastisks dekors, veidojot romantisku interjeru. No sākotnējās interjera apdares šobrīd nekas nav saglabājies. Pašlaik Preiļu pils pēc ugunsgrēka jau vairākus gadus ir drupās un iet bojā. No saimniecības ēkām saglabājušies 19.gs. 3.cet. neogotikas formās celtie staļļi, vārti ar smailloka arkām, vārtsarga namiņš un kapliča (1817.g.).

  • Bijušie īpašnieki: Vidulaikos Preiļu novads ar pili piederēja Livonijas Ordenim, bet kopš 1382.g. - barona fon Borha dzimtai.
  • Īpašnieks: Preiļu novada dome.
  • Apsaimnieko: Preiļu novada dome.
  • Papildus informācija: Informācija, ekskursijas:
    Preiļu TIC Tirgus lauk. 1, tālr. 5322041, 5322671, 9116431.
Adrese: Preiļu novads, Preiļi

Avoti

Informāciju sagatavoja: K. Veinberga, J. Zviedrāns, papild.D.A., D. Paegle

Meklēt news.lv par "Preiļu pilsmuiža"

_Adrese: Preiļu muiža Preiļi Preiļu raj.