Vecmēmeles muiža

  • Senais nosaukums: Alt-Memelhof

Vecmēmeles muižas kungu māja ir celta 19. gs. 2. ceturksnī. Pils izskatu pirms pārbūves glabā vairs tikai 19. gs. vidus zīmējumi. Ēkas dārza fasādi rotāja trīsstūra frontons, bet pagalma puses fasādes frontons, pārbūvējot pili, tika aizvietots ar itāļu neorenesanses formās izbūvētu pakāpienveida atiku. Tam laikam ārkārtīgo modernās izbūves apdarē izmantotas arkas, pilastri, karnīzes un dekoratīvi medaljoni. Pils pārbūve tika sākta ne agrāk kā 19. gs. 70. gadu 2. pusē. Muižas pils interjera apdarē dominēja vienkāršotas formas, piemēram, sienu un arī griestu apdarei tika izmantoti gleznojumi, kas nosacīti imitēja koka konstrukcijas. Šobrīd muiža ir privātīpašums

  • Bijušie īpašnieki: Baronu fon Hārenu dzimtas īpašumā līdz pat agrārajai reformai 20. gs. 20-s gados.
  • Īpašnieks: Privātīpašums
  • Apsaimnieko: Īpašnieki
  • Kontaktpersona: Ingrīda Andriņa
  • Papildus informācija: Iepriekšēja pieteikšanās pa tel. 28784901
Adrese: Neretas novads, Mazzalves pagasts, Vecmēmele
Tālrunis: 28784901

Avoti

Informācijas avoti:
J. Zilgalvis. Vecmēmeles muižas apbūve // Kultūras mantojums Aizkraukles novadā, 2001, 103. - 104. lpp.

Informāciju sagatavoja: L. Lupiķe

Meklēt news.lv par "Vecmēmeles muiža"

_Adrese: Vecmēmele Mazzalves pag. Aizkraukles raj.