Bēnes muiža

  No 1876. līdz 1878.gadam tika celta Bēnes muižas kungu māja, kas daļēji pārbūvēta, saglabājusies vēl šodien. Saglabājušās arī citas muižas ēkas - kūts, lielā klēts, kalpu mājas, dzirnavas u.c.

  • Bijušie īpašnieki: Tikai 16.gadsimta beigās nodibinājusies Bēnes muiža, kad sabruka Livonijas ordenis un izveidojās Kurzemes - Zemgales hercogiste, uz zemes, kuru iekopis Kurzemes lielkungu padomnieks Dr.Bergs. 1597.gadā viņš jau iegūto novadu saņēma no hercoga Fridriha lietošanā līdz ar tiesībām uz būvkokiem un malkas kokiem no kroņa meža. Poļu karalis Vldislavs 1633.gadā Bēni galīgi uzdāvināja par dzimtīpašumu.
   19.gadsimta sākumā Auces novads līdz ar Bēni piederēja Medemu dzimtai. Grāfa Fridriha fon Medema īpašumā bija Vecauces un Elejas pilis, kā arī Bēnes, Jaunauces, Ķeveles un Vītiņu muižas.
   1873.gadā atklāja Jelgavas - Mažeiķu dzelzceļu. Šajā laikā Bēnes muižas īpašnieks bijis barons Augusts fon der Reke.
   Pēdējais Bēnes pils īpašnieks pēc tam bija barons fon Birkenšteins.
   Muižu zeme tika sadalīta jaunsaimniekiem, Bēnes muižas daļa iznomāta.
   No 1922.gada tās nomnieks bija Otto Valdemārs Gailītis. Nopostītu un panīkušu saimniecību, kura tolaik tika saukta par Bēnes Kulturālo centru, viņš pārvērta paraugsaimniecībā, saņemot par to valdības apbalvojumus. Pēc viņa ierosmes uzsāka cukurbiešu audzēšanu, ierīkoja tiem laikiem modernāko pienotavu Baltijā un sāka Bēnes elektrifikāciju.

  Adrese: Auces novads, Bēnes pagasts, Bēne, Centrālais laukums 3, LV-3711

  Avoti

  Informācijas avoti:
  http://www.dobelesrp.lv/autonomy/index.php?bn=1&pth=7&ttl=6&mn=1&bd=1

  Meklēt news.lv par "Bēnes muiža"

  _Adrese: Bēne Bēnes pag. Dobeles raj.