Ērbērģes muiža

 • Senais nosaukums: Herbergen
 • Arhitektūras stils: Klasicisms

Ērberģes muižas kungu māja celta klasicisma stilā 18.gs. barona Taubes laikā, vēlāk vairākkārt pārbūvēta, t. sk. Mazzalves skolas vajadzībām 1940.gadā. Kungu māja ir divstāvu ēka ar izbūvētu mansardstāvu abos sānu spārnos, ēkas trīsstāvīgā centrālā daļa parādes fasādē papildināta ar rizalītveida ieejas izbūvi divu stāvu apjomā, kas balstās uz noapaļotas formas arkādes, kas rotāta vienkāršotām profilu joslām. Centrālās daļas apjoma karnīzes greznotas ar zobiņveida profilu frīzi. Ēkas parka puses fasādē 19.gs.2.p. izbūvēta plaša Šveices stila veranda, no kuras uz upi ved dārza kāpnes. 1962.g. skolai pievilka elektrību, 1982./83.m.g. ierīkoja centrālapkuri, ūdensvadu, un jaunu elektrības instalāciju. (D.Albina)

 • Bijušie īpašnieki: 18.gs. - barona fon Taubes dzimta
  19.gs.sāk.-1920.g. agrārreformai - fon Hānu dzimta
  LR zemes reformas gaitā muižas zeme sadalīta 159 saimniecībās un zemes piegriezumos citām saimniecībām,
  1922.-1927.g. muižas ēkā atradās pasts,
  1930.g. - ierīko skolu,
  1944.g. - kara hospitālis,
  pēc kara skola atjaunoja mācibas muižas kungu mājā.
 • Apsaimnieko: Mazzalves pamatskola
Adrese: Neretas novads, Mazzalves pagasts, Ērberģe, Skolas iela 1, Mazzalves pamatskola

Avoti

Informācijas avoti:
http://www.adc.lv/skolas/mazzalve/vesture.htm; www.arhivi.lv; http://www.jekabpils-rp.lv/Vesture/Vesture.html; http://www.vmd.gov.lv/lv/3/35/352/aizkraukle.htm; VKPIDCA; Ērbērģes muižas lieta (Mazzalves pagasts)
Zilgalvis J. Ērberģes muižas apbūve // Kultūras mantojums Aizkraukles novadā, 2001, 100. -101. lpp.
u.c. avoti.

Informāciju sagatavoja: D. A.

Meklēt news.lv par "Ērbērģes muiža"

_Adrese: Mazzalves pamatskola, p/n Ērbērģe, LV-5133 Mazzalves pag. Aizkraukles raj.