Šlokenbekas muiža

  Komplekss izveidojies 1544. g. būvētās ordeņa saimniecības pils ietvaros. Sākotnēji to apjoza aizsardzības mūris, kura iekšpusē atradās koka saimniecības ēkas. Pēc Livonijas kara tajā izvietojās muižas centrs, kas pakāpeniski līdz 17. gs. beigām zaudēja savu aizsardzības būves nozīmi. To pielāgoja saimniecības vajadzībām, un 1677. g. nocietinājuma mūrī uzceltas jaunas caurbrauktuves ar vārtu torņiem. 1772. gadā tiem uzbūvē mansarda jumtus. 1841.-1845. g. uzbūvēta jaunā dzīvojamā ēka pie ziemeļu sienas. Saimniecības ēkas pie aizsardzības mūra uzbūvētas 18. -19. gs. 1980. gados veikta muižas kompleksa rekonstrukcija. Šlokenbekas muiža ir vienīgais saglabājies nocietinātās muižas paraugs Latvijā.

  Pašlaik Latvijas ceļu muzejs, ceļa būves tehnikas, zirgu pajūgu izstādes.

  • Arhitektūras stils: vēlais klasicisms
  • Apsaimnieko: Smārdes pagasta padome
  • Senais nosaukums: Schlockenbeck
  • Bijušie īpašnieki: Pastāv uzskats, ka pirmos nocietinājumus Šlokenbekā uzbūvējis Verners fon Butlars. Butlaru dzimtas īpašumā muiža bija līdz 1537. g., kad mestrs Dītriham Butlaram atņēma lēni. 1544. g. ordeņa mestrs Hermanis Brigenejs izdeva lēni Dītriham Šenkinam. 1610. g. saskaņā ar t.s. Gotharda privilēģiju lēnis kļuva par Šenkinu dzimtas īpašumu līdz 1678. g. Pēc tam Šlokenbekas muiža nonāca hercogistes kanclera Kristofa Putkammera rokās līdz 1701.g. 18. gs. Šlokenbekai vairākkārt mainījās īpašnieki - Brigeni, Grothusi, Medemi, Bulmeringi. 1848. g. muižu nopirka Matiass fon der Reke, kura dzimtai muiža piederēja līdz 1920. g. Pēc 1920. g. agrārreformas muižu piešķīra Tukuma virsmežniecībai. Pēc Otrā pasaules kara, līdz pat 1977. g., muižai nebija saimnieka, kad to savās rokās pārņēma ceļu būvētāji. Patlaban muiža atrodas Latvijas Autoceļu direkcijas apsaimniekošanā.
  • Īpašnieks: Smārdes pagasta padome
  Adrese: Engures novads, Smārdes pagasts, Milzkalne, Šlokenbekas muižas ansamblis, LV-3148
  Tālrunis: 28301020, 29194613
  WWW: www.slokenbekasmuiza.lv

  Avoti

  Informācijas avoti:
  Caune A., Ose I. Latvijas 12. gadsimta beigu - 17. gadsimta vācu piļu leksikons. - R: LU Latvijas vēstures institūts, 2004, 493.-495. lpp.

  Informāciju sagatavoja: papild. D. Upmane

  Meklēt news.lv par "Šlokenbekas muiža"

  _Adrese: Šlokenbekas muiža, p/n Milzkalne Smārdes pag. Tukuma raj. LV 3148