Suntažu muiža

  • Senais nosaukums: Schloß Sunzel
  • Arhitektūras stils: Vēlais klasicisms

Muižas apbūve pamatā veidojusies 18.gs.b.-19.gs.1.p., apbūves ansamblis veidots simetrisks ap parādes pagalmu, kuru noslēdz kungu māja. Tā celta 18.gs.b. un bijusi vienstāvīga ēka. 19.gs.v., sekojot jaunajām būvniecības un stila tradīcijām, tai abos galos uzcelti kvadrātiski neogotiski torņi ar zobinājumu noslēgumā, kā arī frontons un veranda. 1905.g. kungu māja nodega un 1909.g. to atjaunoja tās pēdējais īpašnieks barons fon Hanenfelds.

Ēkas plānojums mainīts un sākotnējā apdare nav saglabājusies. Zālē apskatāma 19.gs.v. grezna podiņu krāsns.

1920. g. Suntažu muižas kungu ēkā iekārto Suntažu pamatskolu, kas 1952. g. pārtop par Suntažu vidusskolu. 1984. g. tai piecelta piebūve ar mācību kabinetiem un sporta zāli. Iekārtojot skolu, pils interjers stipri mainīts, taču skaistās zāles ar vienīgo saglabājušos podiņu krāsni, balkons ar kaltajām margām, daudzās kāpnes vēl nedaudz ļauj iztēloties 19. gs. rimto noskaņu.

Adrese: Ogres novads, Suntažu pagasts, Suntaži, Suntažu vidusskola, LV-5060

Avoti

Informācijas avoti:
Papild. Suntažu muižas informatīvais materiāls.
K. Veinberga, J. Zviedrāns, papild.D.A., D. Paegle

Informāciju sagatavoja: L. Lupiķe

Meklēt news.lv par "Suntažu muiža"

_Adrese: p/n Suntaži, Suntažu vidusskola Suntažu pag. Ogres raj. LV 5060