Aizupes muiža

  • Senais nosaukums: Assupen

Muižas kungu māja celta 1823. gadā. Saglabājies viss saimniecības ēku komplekss: dzīvojamās mājas, lielās kūtis ar uzbrauktuvēm, spirta dedzinātava, ledus pagrabs u.c. Savulaik saimniecība tika iekļauta Kurzemes paraugmuižu sarakstā. 1939. g. uz kungu māju pārcelta Cīravas meža skola, kas tur kā meža tehnikums darbojās līdz 1985. gadam.

  • Bijušie īpašnieki: 1561. g. hercogs muižu piešķiris lēnī savam padomniekam Salamonam Henningam. 1719. g. muiža bija viņa mantinieku īpašums, vēlāk fon Koskulu, fon Mirbahu. Kopš 1793. g. līdz 1920. g. muiža bijusi Hānu dzimtas īpašums. 1939. g. no Cīravas uz šejieni pārcelta Cīravas meža skola, no 1945. - 1985. g. meža tehnikums. 20. gs. 90.-os gados pašvaldības īpašums.
  • Īpašnieks: Jurijs Litviņenko
  • Apsaimnieko: Privātīpašums.
Adrese: Kandavas novads, Vānes pagasts, Aizupe

Avoti

Informācijas avoti:
Privātā dzīve, Nr. 20, 1999 Dišlere I., Ozola A. Muižas lauku kultūrvidē: Tukums: Tukuma muzejs, 2002

Informāciju sagatavoja: L. Lupiķe

Meklēt news.lv par "Aizupes muiža"

_Adrese: Aizupe Vānes pag. Tukuma raj.