facebook twitter
Lietotājiem
Latvijas Piļu un muižu asociācija
Unikālais piļu un muižu kultūras mantojums sevī glabā vērtības, atklājot jaunas un jaunas liecības par savas patības apzināšanos. Saglabājamas un nododamas nākamajām paaudzēm kā sociālekonomiskās izaugsmes potenciāls

Asociācijas biedri

Organizācija Amats Vārds Kontaktinformācija
Biedrība Radošuma meka
Abgunstes muiža
Asnāte AvotnieceTālrunis: +37129393131
asnate.avotniece@gmail.com

www.abgunste.lv
Aizputes novada pašvaldība
Aizputes Livonijas ordeņa pils (drupas)
Dzērves muiža
Lažas-Padures muiža
Aizputes jaunā pilsmuiža
Kazdangas pils
Tāšu - Padures muiža
Rokaižu muiža
Apriķu muiža
Aizputes novada tūrisma vadītājaSigne PucenaTālrunis: 28617307
turisms@aizpute.lv
pucena@gmail.com
pucena@gmail.com
www.visitaizpute.lv
ITrisinājumi.lv
Aiztestēšanas pilskalna pils 2
ITrisinājumi.lv Testa membersjanis@itrisinajumi.lv

PIKC Smiltenes tehnikums Alsviķu teritoriālā struktūrvienība
Alsviķu muiža
Pilnvarota personaJūlija FreimaneTālrunis: 64307132, 29140665
julija.freimane@alsviki.lv
arodskola@alsviki.lv
Alūksnes novada pašvaldība
Alūksnes Jaunā pils
Alūksnes muzeja direktoreDiāna PelakaTālrunis: 64381321, 29205295
muzejs@aluksne.lv
www.aluksnespils.lv
Aizputes novada pašvaldība
Apriķu muiža
Muzeja vadītājaAina CērmaneTālrunis: 28617307, 63446847, 29184684
rukisaina@inbox.lv
Biedrība ,,Es latgalei
Arendoles muiža
prezidenteFaimja TurlajaTālrunis: 29421413
faimja@gmail.com
faimja@gmail.com
www.arendolesmuiza.wordpress.com
Balvu novada pašvaldība
Balvu muiža
Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja vietniece kultūras jautājumosIveta TiltiņaTālrunis: 64521082, 29101873
iveta.tiltina@balvi.lv
www.balvi.lv
Ilūkstes novada pašvaldība
Bebrenes muiža
Ilūkstes novads, Bebrenes vidusskolas direktoreĒrika ŠaršuneTālrunis: 65444937, 20205948
erika958@inbox.lv
Berķenes muiža
Berķenes muiža
Berķenes muižas īpašniekiIlze MelgalveTālrunis: 29252565, 29228580
melgalvei@gmail.com
berkenesmuiza@gmail.com
www.berkenesmuiza.lv
Gulbenes novada pašvaldība
Beļavas muiža
K. Valdemāra pamatskolas direktoreĒrika IvanovaTālrunis: 29157775
valdemar@gulbene.lv
SIA ,,JVB"
Blankenfeldes muiža
valdes priekšsēdētājsValdis JākobsonsTālrunis: 29243634, 63086606, 27810348
bmuiza@inbox.lv
bmuiza@blankenfeldesmuiza.lv
www.blankenfeldesmuiza.lv
SIA ,,Saule Bīriņu pils"
Bīriņu Pils
valdes priekšsēdētājsJānis VimbaTālrunis: 29228353
Fakss: 64066232
solvita@birinupils.lv
solvita@birinupils
www.birinupils.lv
Cesvaines novada pašvaldība
Cesvaines pils un muižas komplekss.
Cesvaines novada domes priekšsēdētājsVilnis ŠpatsTālrunis: 29461212
turisma.info@cesvaine.lv
www.cesvaine.lv
PA ,,Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs"
Cēsu pils
Pārdošanas vadītājaAnita ĀbeltiņaTālrunis: 27878549, 64127759
anita.abeltina@cesis.lv
pilis@cesis.lv
kristine.skrivere@cesis.lv
www.cesupils.lv
A/S ,,Dikļu pils
Dikļu pils
DirektoreAija BūmaneTālrunis: 26130777
pils@diklupils.lv
aija.bumane@diklupils.lv
aija.bumane@diklupils.lv
www.diklupils.lv
Tukuma muzejs
Durbes pils
Tukuma pilsētas vēstures muzejs ,,Pils tornis"
Tukuma muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbāSanta SilavaTālrunis: 63122633
santa.silava@tukumamuzejs.lv
durbes.pils@tukumamuzejs.lv
pilstornis@tukumamuzejs.lv
www.tukumamuzejs.lv
Dzimtmisas pamatskola
Dzimtmisas muiža
Iecavas nov. pašvald., Dzimtmisas pamatskolas direktoreJana ArājaTālrunis: 63943588, 29147587
Fakss: 63943560
jana.araja@gmail.com

Jelgavas novada pašvaldība
Elejas muižas parks un Tējas namiņš
Tūrisma informācijas punkta vadītāja ElejāAnnija MareckaTālrunis: 26128853
annija.marecka@jelgavasnovads.lv
https://www.facebook.com/elejastejasnamins/
Galēnu muiža
Galēnu (Goļāņu, Vidsmuiža) muiža
Riebiņu novada pašvaldības izpilddirektorsĀris ElstsTālrunis: +371 65324376, 26162288
Fakss: 65324375
aris.elsts@riebini.lv
www.riebini.lv
Apes novada pašvaldība
Gaujienas pilsmuiža
Gaujienas O.Vācieša vidusskolas direktoreIeva ZariņaTālrunis: 64357167
Fakss: 64381157
gaujiena.vidusskola@ape.lv
ieva.zarina@ape.lv
Aknīstes novada pašvaldība
Gārsenes pils
Gārsenes pils pārvaldnieceIlze MeržvinskaTālrunis: 27819084, 26390098
turisms@akniste.lv
garsenespils@akniste.lv
http://turisms-aknistes-novada.mozello.lv/garsenes-pils/
Igates pils
Igates pils
Igates pils direktoreDace ArtemenkovaTālrunis: 25746889
info@igatespils.lv
www.igatespils.lv
Jaunauces muiža
Jaunauces muiža
Saldus novada pašvaldība, Biedrības Inguna BalcereTālrunis: 26014296
inguna.balcere@inbox.lv
www.jaunaucespils.lv
Jaunmoku pils
Jaunmoku pils
muzeja vadītājaDaiga ŠmitenbergaTālrunis: 63107125, 26123881
muzejs@jaunmokupils.lv
www.jaunmokupils.lv
PA "Jaunpils" un SIA "Jaunpils pils"
Jaunpils pils
Kristīne Liepiņa Tālrunis: 63107082, 26197178
info@jaunpilspils.lv
www.jaunpilspils.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Jelgavas pils
muzeja vadītājaGinta LinīteTālrunis: 63005617, 29618646
muzejs@llu.lv
www.jelgavaspils.lv
Jērcēnmuiža
Jērcēnmuiža
Strenču nov. pašvald., Jērcēnu pag. bibliot.-inf.centra vad. Ilvija ĶimseTālrunis: 64715652, 28645054
ilvija.kimse@strencunovads.lv
www.strencunovads.lv
Kocēnu novada pašvaldība
Kokmuižas pils komplekss
Projektu un tūrisma speciālistsViesturs LaimīteTālrunis: +371 27891672
viesturs.laimite@kocenunovads.lv
www.koceni.lv
KNDA ,,Kokneses Tūrisma centrs
Kokneses viduslaiku pilsdrupas
direktoreDaina LiepiņaTālrunis: 65161296
turisms@koknese.lv
daina.liepina@koknese.lv
www.koknese.lv
SIA ,,Rehabilitācijas centrs ,,Krimulda
Krimuldas muiža
direktoreDace Vanaga-MikaneTālrunis: 67972232, 29264682
Fakss: 67971721
krimulda@lis.lv
www.krimuldaspils.lv
Jēkabpils pilsētas PA ,,Jēkabpils Vēstures muzejs
Krustpils pils. Jēkabpils Vēstures muzejs
Jēkabpils Vēstures muzeja direktoreInese BerķeTālrunis: 65221042, 26597463
krustpils1@inbox.lv
jekabpilsmuzejs@inbox.lv
www.jekabpilsmuzejs.lv
Krāslavas novada pašvaldība
Krāslavas muiža
TIC speciālisteInta LipšāneTālrunis: 656 22201, 26487763
inara@kraslava.apollo.lv
inta.lipsane@kraslava.lv, tic@kraslava.lv
www.kraslava.lv; www.visitkraslava.lv
SIA ,,Kukšu muiža"
Kukšu muiža
SIA "Kukšu muiža" uzņēmuma vadītājsDaniels JahansTālrunis: 29205188; 25980910
kuksumuiza@apollo.lv
www.kuksumuiza.lv
viesnīca "Kārļamuiža" / Kārļa muiža SIA
Kārļamuiža, arī Kārļumuiža (vācu: Karlsruhe)
īpašniekiBaiba un Jānis StepiņiTālrunis: 26165298; 29297858
janis@karlamuiza.lv
info@karlamuiza.lv
info@karlamuiza.lv
www.karlamuiza.lv
Lielplatones pagasta pārvalde
Lielplatones muiža
tūrisma punkta vadītājaJanīna UngureTālrunis: 26611468
lielplatones.muiza@jelgavasnovads.lv
Lielvircavas muiža
Lielvircavas muiža
Lielvircavas tūrisma punkta vadītājaZanda ZariņaTālrunis: 28758947
lielbarons@gmail.com
vladislavs.pogozelskis@jelgavasnovads.lv
zanda.zarina@jelgavasnovads.lv
www.jelgavasnovads.lv
Biedrība „Liepas muižas attīstības biedrība”
Liepas muiža
Sabiedrisko attiecību vadītājaRita ZālīteTālrunis: 28490600
artpersonal@yandex.ru
booking@liepasmuiza.lv
info@liepasmuiza.lv
www.liepasmuiza.lv
Liepupes muiža
Liepupes muiža (Pernigele)
ĪpašnieceEgita LauskaTālrunis: 26382899, 27802801, 64020268
info@liepupesmuiza.lv
info@liepupesmuiza.lv
http://liepupesmuiza.lv/
Limbažu muzejs
Limbažu pils (drupas) un Limbažu muzejs
Limbažu muzeja galvenais speciālistsGundars PlešsTālrunis: 28622379, 64070632
gundars.p@inbox.lv
Litenes pamatskola
Litenes muiža
direktoreSarmīte LocāneTālrunis: 64493571, 26395383
litene@gulbene.lv

Lizuma pagasta pārvalde
Lizuma muiža
Lizuma vidusskolas skolotājaVaira BriedeTālrunis: 26550837
ariav@inbox.lv
Lūznavas muižas komplekss - Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes struktūrvienība
Lūznavas muiža
Muižas pārvaldnieceIveta BalčūneTālrunis: 29390701
iveta.balcune@rezeknesnovads.lv
www.luznavasmuiza.lv
ZS „Sējas” Mazmežotnes muiža
Mazmežotnes muiža
Muižas vadītājaIveta BurkāneTālrunis: 25772269
info@mazmezotne.lv
mazmezotne@inbox.lv
www.mazmezotne.lv
SIA ,,VNĪ pilis"
Mežotnes pils
Pārdošanas un mārketinga nodaļas vadītājaIlze DjačukaTālrunis: 639 60711, 25422515
Fakss: 63960725
pils@mezotnespils.lv

www.mezotnespils.lv
Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība
Mālpils pilsmuiža
Līga PlaudeTālrunis: 67102555; 26666600
Fakss: 67102556
info@malpilsmuiza.lv
www.malpilsmuiza.lv
Naukšēnu muiža
Naukšēnu muižas pils
DirektorsDidzis ČākursTālrunis: 64265154
Fakss: 64268637
info@skiinaukseni.lv
www.skiinaukseni.lv
Odzienas muiža SIA
Odzienas muiža
valdes locekleNora Krasovska Tālrunis: 20599999
nora.krasovska@gmail.com
www.odzienasmuiza.lv
Alojas novada pašvaldība
Ozolmuiža
Ozolmuižas pamatskolas direktoreJuta CirceneTālrunis: 64030493, 26513740
ozolmuizas_ps@limbazi.edu.lv
Jānis Lazdāns
Padures muiža
īpašnieksJānis LazdānsTālrunis: 29640028
janis.lazdans@pilis.lv
www.paduremanor.com
Pelču pagasta pārvalde
Pelču muiža
Kuldīgas nov. Pelču pagasta pārvaldes vad.Dace CielavaTālrunis: 63326145
Fakss: 63326245
dace.cielava@kuldiga.lv
SIA ,,Kalnamuižas viesnīca" Piena muiža - Berghof
Piena muiža - Berghof
valdes priekšsēdētājaInta SeskaTālrunis: 63331233, 26518660
Fakss: 63331711
piens@pienamuiza.lv
www.pienamuiza.lv
Ventspils novada pašvaldība
Popes muiža
Popes pamatskolas vēstures skolotājaAnita KrūmiņaTālrunis: 63681055
anita.krumina@inbox.lv
Puikules kopienas centrs „Puikules muiža”
Puikules muiža
VadītājaMonta MeldereTālrunis: 25627896
monta.meldere@aloja.lv
monta.meldere@aloja.lv
http://www.draugiem.lv/puuikulemuiza/
Rankas Muiža
Rankas muiža
Valdes loceklisAndis ĀbolsTālrunis: 29420502
infoforestrylv@gmail.com
rankaspils@gmail.com
www.rankasmuiza.lv
SIA ,,Rūmenes muiža"
Rūmenes muiža
Hotel Bergs un Rūmenes muižas direktoreIveta SprūdžaTālrunis: 67770960
rumene@hotelbergs.lv
www.rumenesmuiza.lv
Livonijas ordeņa Siguldas pils
Siguldas Livonijas ordeņa pils
PA „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura SkrodeleTālrunis: 67970862
info@sigulda.lv
www.tourism.sigulda.lv
Vecumnieku novada pašvaldība
Skaistkalnes muiža
Skaistkalnes vidusskolas direktoreSvetlana VāvernieceTālrunis: 63933101
skaistkalne.skola@vecumnieki.lv

A/S Skrundas muiža
Skrundas muiža
Valdes priekšsēdētājsEdgars VizulisTālrunis: 22113355, 63370000
edgars.vizulis@skrundasmuiza.lv
www.skrundasmuiza.lv
Talsu novada pašvaldība
Spāres muiža
Spāres tautas nama vadītājaTabita KalniņaTālrunis: 28620076
tabitaspare@inbox.lv
www.talsi.lv
Gulbenes novada pašvaldība, Stāmerienas pagasta pārvalde
Stāmerienas pils
TIC Stāmeriena darbinieceInese RiekstiņaTālrunis: +371 25755784
stameriena.tic@gmail.com
http://stameriena.lv/
Svitenes pils - Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienība "Mākslas skola"
Svitenes pils
VadītājaLilita LauskinieceTālrunis: 26524190
lilital@inbox.lv
Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis ,,Turaidas muzejrezervāts
Turaidas pils un pilsmuiža
Turaidas muzejrezervāta direktora vietnieksDainis LinmeijersTālrunis: 67971402
dainis@linmeijers.com
www.turaida-muzejs.lv
Tāšu muižas fonds
Tāšu muiža
BiedrsJuris ZviedrānsTālrunis: 29133136
telses_muiza@inbox.lv
telses_muiz@inbox.lv
SIA ,,Ungurmuiža"
Ungurmuiža
direktoreIeva MalcenieceTālrunis: 64164195, 22007332
info@ungurmuiza.lv
www.ungurmuiza.lv
Vadakstes pagasta pārvalde
Vadakstes pils
Vadakstes vēstures krātuves vadītājaGundega Rozenberga Tālrunis: 25619406
grozenberga32@gmail.com
Mazsalacas novada pašvaldība
Valtenberģu muiža
sabiedrisko attiecību speciālisteAnete GluhaTālrunis: 28753236
anete.gluha@mazsalacasnovads.lv
vija.rozenberga@mazsalacasnovads.lv
www.mazsalaca.lv
Varakļānu novada pašvaldība
Varakļānu muižas pils
Varakļānu Novada muzeja vadītājaTerese KorsakaTālrunis: 64866162, 64866164, 29359242, 64860840
Fakss: 64860840
varaklanupils@inbox.lv
www.varaklani.lv
SIA ,,LLU MPS Vecauce"
Vecauces pils
Vecauces pils pārvaldniece Inese KaminskaTālrunis: 29195959, 63745302
Fakss: 63781722
vecaucespils@gmail.com
SIA ,,A.S.I.M."
Vecgulbenes muiža
Valdes locekleIlga RomānovaTālrunis: 64474850
info@vecgulbenesmuiza.lv

www.vecgulbenesmuiza.lv
Ventspils muzejs
Ventspils Livonijas ordeņa pils
direktoreMargarita MarcinkevičaTālrunis: 63622031, 29110790
Fakss: 63622031
margarita.marcinkevica@ventspils.lv
muzejs@ventspils.gov.lv
www.ventspilsmuzejs.lv
Priekuļu novada pašvaldība
Veselavas muiža
Veselavas tautas nama vadītājaEmerita GruzdeTālrunis: 29247403
emerita2@inbox.lv
www.veselava.lv
Jelgavas novada pašvaldība
Vilces muiža
Vilces tūrisma informācijas punkta vadītājaElita PriednieceTālrunis: 26351169
vilcesmuiza@jelgavasnovads.lv
SIA "Leopolds", Villa Medem
Villa Medem
Valdes priekšsēdētājaSintija GribuleTālrunis: 25970219
villa.medem@inbox.lv
villa.medem@inbox.lv
www.Villamedem.lv
Vērgales pagasta pārvalde
Vērgales muiža
Vērgales muzeja vadītājaMirdza SīpolaTālrunis: 29338335
sipola.mirdza@inbox.lv
Zaļenieku komerciālā un arodvisusskola
Zaļā muiža (Zaļenieku muiža)
direktora vietnieceValija BarkovskaTālrunis: 63074250, 22043531
zaleniekuavsk@inbox.lv

www.zav.lv
SIA "Īvandes muiža"
Īvandes (Lielīvandes) muiža
Ilze LorenceTālrunis: 63343113, 29198126
Fakss: 63343113
ivandesmuiza@inbox.lv
PSIA ,,Šlokenbekas muiža"
Šlokenbekas muiža
valdes locekleDaiga OsīteTālrunis: 29904147
info@slokenbeka.lv

www.slokenbeka.lv
Laima Lupiķe
Goda biedrsTālrunis: 26600686
laimalupike@gmail.com
Kaspars Sīmanis
Goda biedrsTālrunis: 29296334
kaspars_siimanis@inbox.lv
Milija Zīberte
Goda biedrsTālrunis: 29807078
milijaziberte@inbox.lv
Ilze Māra Janelis
Goda biedrs
Valdis Āboliņš
Goda biedrs
Druvienas pamatskola
Druvienas pamatskolas direktoreVelga ČernoglazovaTālrunis: 64430772, 26410835
druviena@gulbene.lv
www.druvienasskola.lv
Kokmuižas komplekss
Kocēnu novada domes kultūras un starptautisko sakaru koordinatoreIveta VintereTālrunis: 29226028
iveta.vintere@kocenunovads.lv
www.kocenunovads.lv
CMS v.2.2 © ITrisinājumi.lv 2017, RixtelLab 2014

Mājas lapu izstrādāja ITrisinājumi.lv. Rixtel Lab.