Aizmirsta parole?


Zaļā muiža (Zaļenieku muiža)
http://www.zav.lv

Pilis un muižas

Objekts Kontakt persona Saziņas informācija
"Villa Medem"
Sintija Gribule, SIA “Leopolds” valdes priekšsēdētāja Tālrunis: +37125970219
villa.medem@inbox.lv
www.VillaMedem.lv
Abgunstes muiža
Asnāte Avotniece
Aizputes jaunā pilsmuiža
Jolanta Berga, Aizputes novadpētniecības muzeja vadītāja Tālrunis: +371 29623284
turisms@aizpute.lv
aizpute.muzejs@gmail.com
www.aizputesmuzejs.lv
Aizputes Livonijas ordeņa pils (drupas)
Signe Pucena
Aizputes novada tūrisma vadītāja
Tālrunis: +371 28617307
turisms@aizpute.lv
www.visitaizpute.lv
Alsviķu muiža
Jūlija Freimane
Alsviķu arodskola, projektu vadītāja
Tālrunis: 64307132
arodskola@alsviki.lv
Alūksnes Jaunā pils
Ilze Lipstoka, Alūksnes muzeja direktore Tālrunis: 64381321
Tālrunis: 29205295
muzejs@aluksne.lv
www.aluksnespils.lv
Apriķu muiža
Aina Cērmane, Apriķu muzeja vadītāja Tālrunis: 29184684
rukisaina@inbox.lv
Arendoles muiža
Faimja Turlaja, Biedrības "Es Latgalei" valdes loc. Tālrunis: 29421413, 29229713
faimja@gmail.com
www.arendolesmuiza.wordpress.com
Balvu muiža
Iveta Tiltiņa, Balvu nov. pašv. Izgl., kult. un sporta pārv. Tālrunis: 64521082
Tālrunis: 29101873
iveta.tiltina@balvi.lv
Beļavas muiža
Ērika Ivanova
K. Valdemāra pamatskolas direktore
Tālrunis: 64437543
Tālrunis: 29157775
valdemar@gulbene.lv
Berķenes muiža
Ilze Melgalve un Aldis Melgalvis, Berķenes muižas īpašnieki Tālrunis: 29252565
Tālrunis: 29228580
berkenesmuiza@gmail.com
www.berkenesmuiza.lv
Bīriņu Pils
Jānis Vimba, SIA "Saule Bīriņu pils" valdes pr. Tālrunis: 64024033
Tālrunis: 64024034
solvita@birinupils
www.birinupils.lv
Blankenfeldes muiža
Guna Pavlovska, SIA "JVB", muižas pārvaldniece Tālrunis: 26326243
bmuiza@blankenfeldesmuiza.lv
www.blankenfeldesmuiza.lv
Cēsu pils
Kristīne Skrīvere, Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja vadītāja Tālrunis: 64127755
Tālrunis: 26457760
kristine.skrivere@cesis.lv
www.cesupils.lv
Cesvaines pils un muižas komplekss.
Vilnis Špats
Cesvaines novada domes priekšsēdētājs
Tālrunis: 64852225
Tālrunis: 26172637
turisma.info@cesvaine.lv
vilnis.spats@cesvaine.lv
www.cesvaine.lv
Cirstu muiža
Sanita Griķe
Cirstu muižas līdzīpašniece
Tālrunis: 29137194
Tālrunis: 29212990
cirsti.muiza@gmail.com
Dikļu pils
Aija Būmane, A/S Tālrunis: 26130777
aija.bumane@diklupils.lv
info@diklupils.lv
www.diklupils.lv
Dundagas pils
Baiba Dūda, Dundagas kultūras pils direktore Tālrunis: +371 63237860
Tālrunis: +371 29478393
pils@dundaga.lv
www.dundagaspils.lv
Durbes pils
Santa Silava
Tukuma muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbā
Tālrunis: 63123694
Tālrunis: 63122633
santa.silava@tukumamuzejs.lv
www.tukumamuzejs.lv
Dzērves muiža
Signe Pucena, Aizputes novada tūrisma vadītāja Tālrunis: 28617307
pucena@gmail.com
www.visitaizpute.lv
Dzimtmisas muiža
Jana Arāja
Iecavas nov. pašvald., Dzimtmisas pamatskolas direktore
Tālrunis: 63946129
Tālrunis: 63946975
Elejas muižas Tējas namiņš
Annija Marecka
Galēnu (Goļāņu, Vidsmuiža) muiža
Āris Elsts
Riebiņu novada pašvaldības izpilddirektors
Tālrunis: 65374273
aris.elsts@riebini.lv
http://www.visitpreili.lv/ko-darit-un-apskatit#place-98
Gārsenes pils
Ilze Meržvinska, Aknīstes novada Gārsenes pils pārvaldniece Tālrunis: 26390098, 29490656
Tālrunis: 26367150
garsenespils@akniste.lv
Gaujienas pilsmuiža
Ieva Zariņa, Gaujienas O.Vācieša vidusskolas direktore Tālrunis: 64357167
ieva.zarina@ape.lv
Igates pils
Dace Artemenkova
Igates pils direktore
Tālrunis: 25746889
info@igatespils.lv
igatespils.lv
Īvandes (Lielīvandes) muiža
Ilze Lorence, SIA „Īvandes muiža” valdes priekšs. Tālrunis: 63343113
Tālrunis: 29168626
ivandesmuiza@inbox.lv
Jaunauces muiža
Inguna Balcere
Saldus novada pašvaldība, Biedrības
Tālrunis: 28349411
Tālrunis: 26014296
inguna.balcere@inbox.lv
www.jaunaucespils.lv
Jaunmoku pils
Daiga Šmitenberga
muzeja vadītāja
Tālrunis: 63107125
Tālrunis: 26187442
muzejs@jaunmokupils.lv
www.jaunmokupils.lv
Jaunpils pils
Kristīne Liepiņa
SIA "Jaunpils pils" direktore
Tālrunis: 63107082
Tālrunis: 26101458
info@jaunpilspils.lv
www.jaunpilspils.lv
Jelgavas pils
Ginta Linīte, LLU muzeja vadītāja Tālrunis: 63005617
muzejs@llu.lv
www.jelgavaspils.lv
Jērcēnmuiža
Ilvija Ķimse
Strenču nov. pašvald., Jērcēnu pag. bibliot.-inf.centra vad.
Tālrunis: 64715652
ilvija.kimse@strencunovads.lv
www.strencunovads.lv
Kārļamuiža, arī Kārļumuiža (vācu: Karlsruhe)
Baiba un Jānis Stepiņi Tālrunis: 26165298
info@karlamuiza.lv
www.karlamuiza.lv
Kazdangas pils
Signe Pucena, Aizputes novada tūrisma vadītāja Tālrunis: 28617307
pucena@gmail.com
kazdanga.tic@inbox.lv
www.kazdangaspils.com
Kokmuižas pils komplekss
Viesturs Laimīte
Projektu un tūrisma speciālists
Tālrunis: +371 27891672
viesturs.laimite@kocenunovads.lv
Kokneses viduslaiku pilsdrupas
Daina Liepiņa, PA "Kokneses Tūrisma centrs" direktore Tālrunis: 65161296
Tālrunis: 29275412
turisms@koknese.lv
www.koknese.lv
Krāslavas muiža
Gunārs Upenieks
Krāslavas novada pašvaldības priekšsēdētājs
Tālrunis: 65681311
Tālrunis: 65623586
www.kraslavaspils.lv,
Krimuldas muiža
Dace Vanaga-Mikane, Rehabilitācijas centra „Krimulda” direkt Tālrunis: 67972232
Tālrunis: 67973219
krimulda@lis.lv
www.krimuldaspils.lv
Krustpils pils. Jēkabpils Vēstures muzejs
Inese Berķe
Jēkabpils Vēstures muzeja direktore
Tālrunis: 65221042; 26597463
jekabpilsmuzejs@inbox.lv
pils@jekabpilsmuzejs.lv
www.jekabpilsmuzejs.lv
Kukšu muiža
Daniels Jahans
SIA "Kukšu muiža" uzņēmuma vadītājs
Tālrunis: 29205188
Tālrunis: 25980910
kuksumuiza@apollo.lv
www.kuksumuiza.lv
Lažas-Padures muiža
Signe Pucena, Aizputes novada tūrisma vadītāja Tālrunis: 28617307
turisms@aizpute.lv
www.visitaizpute.lv
Lieģu muiža
Edgars Bartenevs
īpašnieks
edgarbartenev@gmail.com
Lielplatones muiža
Janīna Ungure, Lielplatones pagasta tūrisma punkta vadītāja Tālrunis: 26611468
lielplatones.muiza@jelgavasnovads.lv
Lielvircavas muiža
Zanda Zariņa, Jelgavas nov. pašv. Attīstības nod. proj.vad. Tālrunis: 22024127
zanda.zarina@jelgavasnovads.lv
http://visit.jelgava.lv/apskates-objekti/pilis-un-muizas/item/145-lielvircavas-muiza
Liepas muiža
Natalia Purnis, B-ba „Liepas muižas attīstības biedrība" Tālrunis: 28490600
Tālrunis: 29640028
info@liepasmuiza.lv
janis.lazdans@pilis.lv
www.liepasmuiza.lv
Liepupes muiža (Pernigele)
Egita Lauska
Īpašniece
Tālrunis: 26382899
Tālrunis: 64020268
info@liepupesmuiza.lv
www.liepupesmuiza.lv
Limbažu pils (drupas) un Limbažu muzejs
Gundars Plešs
Limbažu muzeja galvenais speciālists
Tālrunis: 4070632
Tālrunis: 4070894
Litenes muiža
Sarmīte Locāne, Litenes pamatskolas direktore Tālrunis: 64493640
Tālrunis: 64493571
Lizuma muiža
Vaira Briede
Lizuma vidusskolas skolotāja
Tālrunis: 29167399
Tālrunis: 26550837
ariav@inbox.lv
Lūznavas muiža
Iveta Balčūne, Lūznavas muižas pārvaldniece Tālrunis: 29390701
iveta.balcune@rezeknesnovads.lv
www.luznavasmuiza.lv
Mālpils pilsmuiža
Līga Plaude, Kultūrvēst. mant. aizsardz. un att. b. v.loc. Tālrunis: 27843843
Tālrunis: 26666600
info@malpilsmuiza.lv
www.malpilsmuiza.lv
Mazmežotnes muiža
Iveta Burkāne, ZS “Sējas” īpašniece Tālrunis: 25772269
info@mazmezotne.lv
info@mazmezotne.lv
www.mazmezotne.lv
Mežotnes pils
Ilze Djačuka
Pārdošanas un mārketinga nodaļas vadītāja
Tālrunis: 63928984
Tālrunis: 63928796
Naukšēnu muižas pils
Didzis Čākurs, SKII "Naukšēni" direktors Tālrunis: Skola:64268154
Tālrunis: Saimniecības vadītājs:29491730
info@skiinaukseni.lv
www.skiinaukseni.lv
Odzienas muiža
Nora Krasovska, SIA “Odzienas muiža” valdes locekle Tālrunis: 20599999
nora.krasovska@gmail.com
www.odzienasmuiza.lv
Ozolmuiža
Juta Circene
Ozolmuižas pamatskolas direktore
Tālrunis: 20277233
Tālrunis: 64030493
ozolmuizas_ps@limbazi.edu.lv
Padures muiža
Jānis Lazdāns
īpašnieks
Tālrunis: 29640028
janis.lazdans@pilis.lv
info@paduremanor.com
www.paduremanor.com
Pelču muiža
Dace Cielava
Kuldīgas nov. Pelču pagasta pārvaldes vad.
Tālrunis: 63326145
dace.cielava@kuldiga.lv
Piena muiža - Berghof
Inta Seska, SIA "Kalnmuižas viesnīca" valdes priekšs. Tālrunis: 26518660
piens@pienamuiza.lv
Popes muiža
Anita Krūmiņa
Popes pamatskolas vēstures skolotāja
Tālrunis: 63695138
Tālrunis: 63695134
anita.krumina@inbox.lv
Puikules muiža
Monta Meldere, Puikules Kopienas centra vadītāja Tālrunis: +371 25627896
monta.meldere@aloja.lv
Rankas muiža
Andis Ābols Tālrunis: 29420502
rankaspils@gmail.com
www.rankasmuiza.lv
Rokaižu muiža
Signe Pucena, Aizputes novada tūrisma vadītāja Tālrunis: 28617307
turisms@aizpute.lv
www.visitaizpute.lv
Rūmenes muiža
Iveta Sprūdža
Hotel Bergs un Rūmenes muižas direktore
Tālrunis: 67770960
rumene@hotelbergs.lv
www.rumenesmuiza.lv
Siguldas Livonijas ordeņa pils
Laura Skrodele, PA „Siguldas attīstības aģentūra” direktore Tālrunis: +371 67971335
Tālrunis: +37167385831
info@sigulda.lv
Skaistkalnes muiža
Svetlana Vāverniece
Skaistkalnes vidusskolas direktore
Tālrunis: 63933161
Tālrunis: 29176587
Skrundas muiža
Edgars Vizulis, A/S "Skrundas muiža" valdes priekšs. Tālrunis: 22113355
Tālrunis: 63370000
edgars.vizulis@skrundasmuiza.lv
www.skrundasmuiza.lv
Šlokenbekas muiža
Daiga Osīte, PSIA "Šlokenbekas pils" valdes loc. Tālrunis: 28301020
Tālrunis: 29194613
www.slokenbekasmuiza.lv
Smuku muiža
Ilze Stobova, SIA “SMG”, īpašniece Tālrunis: 26411451
info@smukumuiza.lv
ilzestobova@gmail.com
www.smukumuiza.lv
Spāres muiža
Tabita Kalniņa Tālrunis: 28620076
Tālrunis: 28656538
tabitaspare@inbox.lv
tabita.kalnina@talsi.lv
Stāmerienas pils
Iveta Kovtuņenko
Svitenes pils
Lilita Lauskiniece, Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienība Tālrunis: 26524190
lilital@inbox.lv
Tāšu - Padures muiža
Signe Pucena, Aizputes novada tūrisma vadītāja Tālrunis: 28617307
turisms@aizpute.lv
www.visitaizpute.lv
Tāšu muiža
Juris Zviedrāns, Biedrības „Tāšu muižas fonds” biedrs Tālrunis: 29133136
telses_muiz@inbox.lv
Tukuma pilsētas vēstures muzejs ,,Pils tornis"
Santa Silava
Tukuma muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbā
Tālrunis: 631 82392
santa.silava@tukumamuzejs.lv
Turaidas pils un pilsmuiža
Dainis Linmeijers
Turaidas muzejrezervāta direktora vietnieks
Tālrunis: 67971402
dainis@linmeijers.com
www.turaida-muzejs.lv
Ungurmuiža
Ieva Malceniece, SIA "Ungurmuiža", direktore Tālrunis: 64164195
Tālrunis: 22007332
info@ungurmuiza.lv
www.ungurmuiza.lv
Vadakstes pils
Gundega Rozenberga
Vadakstes vēstures krātuves vadītāja
Tālrunis: 28666518- Evija Mame
Tālrunis: 25619406-VVK vad. G.Rozenberga
grozenberga32@gmail.com
Valtenberģu muiža
Vija Rozenberga Mazsalacas novada muzeja direktore Tālrunis: 26519165
vija.rozenberga@mazsalacasnovads.lv
Varakļānu muižas pils
Terese Korsaka Tālrunis: 64866162
Tālrunis: 29359242
varaklanupils@inbox.lv
VaraklanuNMinfo@inbox.lv
www.varaklani.lv
Vecauces pils
Inese Kaminska, SIA „LLU MPS Vecauce” pils pārvaldniece Tālrunis: 63745302
Tālrunis: 29195959
vecaucespils@gmail.com
Vecgulbenes muiža
Ilga Romānova, SIA "A.S.I.M." valdes locekle Tālrunis: 29205169
Tālrunis: 28335337
www.vecgulbenesmuiza.lv
Ventspils Livonijas ordeņa pils
Margarita Marcinkeviča, Ventspils muzeja direktore Tālrunis: 3622031
muzejs@ventspils.gov.lv
www.ventspilsmuzejs.lv
Vērgales muiža
Mirdza Sīpola, Vērgales muzeja vadītāja Tālrunis: 29338335
sipola.mirdza@inbox.lv
Veselavas muiža
Emerita Gruzde
Veselavas tautas nama vadītāja
Tālrunis: 26100962
Tālrunis: 29247403
emerita2@inbox.lv
www.veselava.lv
Vilces muiža
Elita Priedniece, Vilces tūrisma informācijas punkta vadītāj Tālrunis: 26351169
vilcesmuiza@jelgavasnovads.lv
Zaļā muiža (Zaļenieku muiža)
Valija Barkovska, Zaļenieku komerc. un arodvidussk. dir. v. Tālrunis: 63074250
Tālrunis: 29433918
http://www.zav.lv
Zvārtavas pils
Vitālijs Vilciņš, pils pārvaldnieks Tālrunis: 29454543
vvitalijs@gmail.com
www.zvartavaspils.lv