Jaunmoku pils
www.jaunmokupils.lv

Asociācijas biedru projekti

Biedrība „Mēs – Jaunaucei”
projekts  „Mūžizglītības ziemas sesija Jaunauces pilī”
Mūžizglītība ir svarīga darbības joma biedrības un Jaunauces pils darbībā.  Bija svarīgi, lai dažādo mūžizglītības nodarbību apmeklētāji gūtu zināšanas un prasmes, kas izmantojamas gan biedrības interesēs kā organizācijai, kas tur rūpi par Jaunauces pili, gan katra semināra apmeklētāja vajadzībām. Rūpīgi plānojām nodarbību saturu - lai būtu gan kvalitatīvs teorētiskais materiāls, gan pārdomātas  praktiskas nodarbības. Aktivitāšu „Ziedi un telpaugi piļu un kungu māju klasicisma interjeros 19. gs. sākumā” un „Svētku galda klāšana, rotāšana pilīs un kungu mājās 19. gs. sākumā” lektores Kristīnes Veinbergas vadībā tika skaisti dekorētas četras Jaunauces pils telpas. Nodarbības notika pirms Ziemassvētkiem, tāpēc radītais skaistums  - Ziemassvētku egle, rotātā kamīnu dzega, vītnes vestibilā, grezni klātais galds radīja īpašu svētku noskaņu pilī līdz par janvāra beigām. Nodarbību dalībniekiem liels gandarījums par paveikto un jokojām, ka arī barona spokam noteikti patīk, jo ir tā kā viņa laikā… Grūti nācās sagādāt atbilstošus svečturus, sveces, vāzes, eglīšu rotājumus, kas pareizi izvietoti, radītu seno laiku noskaņu. Projekta aktivitātes bija rūpīgi pārdomātas, un katrs pirkums apsvērts.            
Negaidīti plašu rezonansi vietējā sabiedrībā izraisīja aktivitāte „Pētījums „Svētku mielasts Jaunauces pagastā 1930.-1960.gadā””, kuru veica vēsturniece Lūcija Siliņa. Sākumā bija ieplānots intervēt dažas bijušās godu saimnieces, bet sarunās atklājās, kā  ar godiem saistītu cilvēku pagastā ir gana daudz – gan saimnieču palīdzes, gan galda meitas. Tika apkopots bagātīgs jaunaucnieku fotogrāfiju klāsts no daudzu ģimeņu fotoarhīviem, kas atspoguļo seno godu tradīcijas, ilustrē senus notikumus, tika atpazītas fotografētās vietas un cilvēki.
Apkopotas receptes un viena no tām izmēģināta praktiski. Par Jaunauces pils īpašo cienastu atzīta „Ābolu - pautu karaša”, jo recepte nāk no 19. gadsimta pavārgrāmatas. Paldies visiem jaunaucniekiem, kas atsaucās aicinājumam iesaistīties pētījumā. Pēc raksta par šo pētījumu laikrakstā „Saldus Zeme”, mums piezvanīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Krājuma veidošanas nodaļas vadītāja un lūdza iesniegt pētījuma eksemplāru. Godu saimnieču zināšanas un prasmes ir vērtības, kas saglabājamas, izmantojamas mūsdienās un tālāk nododamas nākamajām paaudzēm.
Biedrības veiktajā aptaujā par to, kādas mūžizglītības nodarbības vēlētos apmeklēt, jaunaucnieki vēlējās mācīties dažādas kulinārijas prasmes. Izvēlējāmies apgūt zviedru galda klāšanas prasmes, jo tās pielietojamas gan pilī dažādu pasākumu norisēs, gan svētkos ģimenes lokā. Interesantākā daļa bija praktiskais darbs Agnijas Ozoliņas vadībā  sarūpētais zviedru galds Lielās talkas talciniekiem – skaists un gards paldies talciniekiem par labi padarītiem darbiem.
Talka arī bija viena no projekta aktivitātēm – tika kopti celiņi, savākti žagari un izzāģēti pašizsējas koki un krūmi. Šogad talkā piedalījās rekordliels skaits iedzīvotāju – 64 un, ja pagastā dzīvo tikai 350 iedzīvotāji,  tad tas ir uzteicams rezultāts.
Izvērtējot projektā paveikto, var droši teikt, ka projekta mērķis: mūžizglītības pieejamības nodrošināšana Jaunauces pagastā, piedāvājot nodarbības, kas sekmē kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu, jaunu prasmju apgūšanu, mazina sociālo atstumtību un stiprina piederību  vietējai kopienai” ir sasniegts. Laiks īstenot nākamos projektus Jaunauces pilī!
 
Informāciju sagatavoja
Inguna Balcere,
biedrības „Mēs – Jaunaucei” valdes priekšsēdētāja