Balvu muiža

Tālākizglītības semināri

,,Tālākizglītības semināru cikls kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā”, Valsts Kultūrkapitāla fonds, projekta konkurss kultūras mantojuma nozarē.
 
Realizācijas laiks no 2014.gada 20.septembra līdz 15.decembrim.
 
Tika noorganizēti 2 tālākizglītības semināri kultūras mantojuma saglabāšanas jomā. Kopējais dalībnieku skaits 48 – asociācijas biedri, profesionāļi, VKPAI darbinieki, studenti, pašvaldību darbinieki.
12.novembrī Bauskas pils muzejā, , 9.decembrī Krāslavas pils kompleksā.
 
 Semināros pieaicinātie lektori – Ojārs Grāvis, Ina Līne, Ginta Linīte, Liesma Markova, Baiba Eglāja.
Semināra tēma  „Krāsnis un krāsns keramika pilīs un muižās”, „Vēsturisko ēku, ansambļu un pieminekļu konservācija un renovācija”,
Lektoru prezentācijas par tēmām:
  • „Bauskas pils krāsnis – izpēte, restaurācija, rekonstrukcija”,
  •  „Jelgavas pils. Kad no krāsnīm palikušas tikai lauskas”;
  • „Krāšņu rekonstrukcijas veidi: iespējas un tehniskie risinājumi”;
  • Izpētes un projekta iespējas un nozīme arhitektūras pieminekļu atjaunošanā”.
  • „Krāslavas pils kompleksa attīstība”
Projekta realizāciju atbalstīja Bauskas novada un Krāslavas novada pašvaldības.